Ny Stadsöskola lyfts till fullmäktige

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ställde sig idag bakom förslaget om en ny f-9 skola vid Stadsöskolan. Ärendet ska upp till kommunfullmäktige för beslut.

– Vi har fått underlag från stadsbyggnadsförvaltningen som visar att det skulle bli mer kostnadseffektivt med ett nybygge därför har vi från barn- och utbildningsförvaltningen föreslagit till politiken att gå på den vägen, säger Maarit Enbuske skolchef.

Eftersom ombyggnationen av Stadsöskolan får en förändrad investeringsbudget behöver ärendet lyftas till kommunfullmäktige för beslut.

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige (2016) ska en ny F-6 skola byggas i anslutning till Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan.

Dialog om hur byggnationen ska ske och vad som är mest kostnadseffektivt har förts under en längre tid mellan barn- och utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Enligt stadsbyggnadsförvaltningen är det mest kostnadseffektiva alternativet att bygga en helt ny F-9-skola.

Eftersom det handlar om en förändrad investeringsbudget och en ökad driftskostnad behöver ärendet lyftas till kommunfullmäktige för beslut.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott antog förvaltningens förslag att rekommendera kommunfullmäktige att besluta att en ny f-9 skola ska byggas på Stadsöskolan i enlighet med förslag från stadsbyggnadsförvaltningen. Beslutet ska då ersätta tidigare beslut om en ny f-6 skola som fattades av kommunfullmäktige 2016-04-04.

Nämndens arbetsutskott antog också förvaltningens förslag att finansieringen sker genom utökat kommunbidrag till barn- och utbildningsnämnden för att täcka ökade driftskostnader.

Text och foto: Charlotte Högnelid

09 september 2020

Logotyp