Nytt fokus för Luleås internationella arbete

Nu ändrar Luleå kommun inriktningen för sitt internationella arbete. Luleå har avslutat sitt samarbete med Kina. Samarbetet med Austin kommer inte att prioriteras längre. Tyngdpunkten för det internationella samarbetet kommer nu att ligga på närområdet, den arktiska plattformen och inom den Europeiska unionen.

Luleå kommun har inlett arbetet med att ta fram en ny översiktsplan - en samling mål och planer som beskriver hur Luleå ska utvecklas som kommun och stad. Ett reviderat förslag har just varit ut för granskning mellan 16 april och 16 juni. Den nya översiktsplanen kommer att tas upp för beslut under hösten.

Luleås medverkan i Arctic Mayor Forum (här vid sammanträdet i januari 2020) ska prioriteras även i fortsättningen.

I den reviderade översiktsplanen föreslås det att Luleå kommuns internationella arbete ska fokusera på närområdet, den arktiska plattformen och inom den Europeiska unionen.

– Vårt fokus ligger nu på samarbete inom närområdet och Arktis. Vi är ju en del av den arktiska geografin. Vårt syfte är att positionera Luleå som en betydelsefull aktör i det arktiska arbetet. Det är också viktigt att ta vara på de möjligheter till samarbeten och finansiering av projekt som erbjuds genom EU:s fonder och program, säger kommunalrådet Carina Sammeli (S).

Kommunens samarbets- och vänorter ska vara en del av kommunens internationella arbete. Samarbete och samverkan kan även ske med andra delar av världen när möjligheter uppstår.

I förslaget till den reviderade översiktsplanen understryks det att allt internationellt samarbete ska tillföra ett mervärde för Luleå kommun, dess invånare och företag.

FAKTA Internationellt arbete

  • Kommunens internationella arbete går ut på att bygga relationer internationellt och verkar för fler investeringar och etableringar samt bidrar till internationalisering och demokratiförståelse för unga.
  • Luleå kommun har sex vänorter: Kemi i Finland, Tromsö i Norge, Murmansk i Ryssland, Puerto Cabezas i Nicaragua, Zenica i Bosnien Hercegovina och Santa Lucia de Tirajana på Gran Canaria i Spanien.
  • Läs mer om kommunens internationella arbete Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Nataliia Hammarberg, Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommun

Logotyp