Nytt förbud: Max åtta personer får samlas

Med start i dag införs ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer i Norrbottens län. Sedan den 10 november har en gräns på 50 deltagare gällt i länet. Nu har länsstyrelsen i Norrbotten meddelat ett regionalt förbud, som begränsar antalet ytterligare.

Det är landshövding Björn O. Nilsson som har fattat beslutet efter samråd med Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbotten. Beslutet tas med anledning av den kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 i länet.

Nu införs skärpta restriktioner i Norrbotten. Maximalt åtta personer får samlas vid så kallade allmänna sammankomster. Förbudet har meddelats av länsstyrelsen i Norrbotten och gäller tills vidare.

Regionalt beslut för Norrbotten

Smittspridningen av covid-19 har under hösten ökat kraftigt och läget i Sverige är nu allvarligt. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör därför begränsas ytterligare, anser regeringen, som under hösten lagt förslag (promemoria) om stramare förbud.

Länsstyrelserna har också möjlighet att meddela så kallade regionala förbud, exempelvis om hur många deltagare som ska vara tillåtna vid allmänna sammankomster i regionerna. Sedan den 10 november har en gräns på 50 deltagare gällt i Norrbotten. Det beslutet ändras från och med den 24 november till åtta deltagare.

– Det här beslutet har vi tagit med anledning av att antalet smittade i Norrbotten fortsätter att öka. Läget är allvarligt och nu måste alla göra vad vi kan för att bromsa smittspridningen, säger Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län.

Vad är en allmän sammankomst?

Beslutet innebär att från och med i dag får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Med allmän sammankomst avses:

  • demonstrationer eller liknande
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  • sammankomster som hålls för religionsutövning
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Undantaget är begravningsgudstjänster, som fortsatt får genomföras, förutsatt att antalet deltagare inte är fler än 20 personer.

Vad är en offentlig tillställning?

Med offentlig tillställning avses:

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  • danstillställningar
  • tivolinöjen och festtåg
  • marknader och mässor
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Förslaget innebär att polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än åtta deltagare.

Förbudet gäller tills vidare.

Text: Malin Taavola

Bild: Shutterstock

24 november 2020

Logotyp