Ny utbildning till nyanlända

Arbetsmarknadsförvaltningen och projektet Samhällsorientering i Norr 2.0. har tagit fram den digitala utbildningen ”Välkommen till Norrbotten”. Utbildingen är ett stöd för kommuner, myndigheter, region och andra aktörer som arbetar med eller hjälper nyanlända.

– Idag kan det vara svårt att navigera sig igenom all viktig information som man behöver veta som ny invånare i Sverige. Vi har tagit fram en utbildning som kan agera stöd i navigeringen oavsett var i landet du bor och verkar. Vissa delar av utbildningen är specifikt för Norrbotten, men det mesta är ur ett nationellt perspektiv, säger Anna Johansson, projektledare för Samhällsorientering i Norr 2.0.

Utbildingen är ett stöd för kommuner, myndigheter, region och andra aktörer som arbetar med eller hjälper nyanlända.

Utbildningen går igenom de digitala verktyg som krävs i samhället, vilka myndigheter som den nyanlände behöver ha kontakt med och hur man navigerar på respektive webbplats på olika språk. Den går även igenom andra viktiga samhällsfunktioner och är framtagen som ett stöd i etableringen i det svenska samhället. Särskilt för Norrbotten är att utbildningen visar varje kommuns webbplats och var man kan byta språk.

Länk till utbildningen

Direktlänk till kursen:
https://luleaext.guidecloud.se/58.guidelänk till annan webbplats

FAKTA

  • Nyanlända flyktingar som från och med den 1 december 2010 har en etableringsplan ska delta i samhällsorientering.
  • Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.
  • Samhällsorienteringen ska ges av personer som har lämplig pedagogisk utbildning eller erfarenhet och ämneskunskap.
  • Samhällsorienteringen i Luleå bedrivs av Arbetsmarknadsförvaltningen.

Text: Sara

Bild: Pixabay

Logotyp