Omsorgens vädjan: Ta inte din närstående från äldreboendet

Allt fler anhöriga tar hem sina närstående från kommunens äldreboenden. Dessutom respekteras inte avståndet på två meter i många fall. Personalen på Luleå kommuns äldreboenden har arbetat hårt för att skydda de boende från smitta men befarar nu att det kommer in på boendena.

– Vi vädjar till alla anhöriga att inte ta med de äldre från boendet, säger Anna Fors, verksamhetschef.

Anna Fors, verksamhetschef inom Luleå kommuns äldreomsorg vädjar till anhöriga att inte ta med närstående från äldreboendet.

I takt med att sommaren kommit och vädret blivit bättre, blir det tyvärr också allt vanligare att rekommendationer om att hålla avstånd inte längre följs.

– De senaste dagarna har jag blivit kontaktad av förtvivlad personal på våra boenden där anhöriga tar med sig äldre från boende och dessutom är alldeles för närgångna med kramar, pussar och beröring, säger Anna Fors, verksamhetschef.

Behövs bara att en person smittas

Luleå kommun kan inte förbjuda anhöriga att hämta närstående från boendet men vi ser att restriktionerna inte följs. All personal på kommunens äldreboenden har de senaste månaderna fått utbildning i hur man förhindrar att äldre smittas, men när anhöriga tar med sin närstående finns risk att de smittas.

– Det behövs bara att en äldre person får med sig smittan in på boendet så riskerar vi en större smittspridning och att flera äldre drabbas med allvarliga följder, säger Anna Fors.

Finns alternativ

Många anhöriga följer de rekommendationer som finns och använder sig av andra alternativ, till exempel genom videosamtal via de läsplattor kommunen tillhandahåller på varje boende. Dessutom har besöksbord med plastskydd monterats upp utomhus så att anhöriga och äldre kan prata med och se varandra utan risk att sprida smitta.

– Vi gör allt vi kan för att underlätta kontakterna med de äldre på ett säkert sätt och vi är också glada över att många följer det. Vi förstår så klart att många längtar efter att få krama sin närstående men då måste man också förstå att följderna kan bli mycket allvarliga, säger Anna Fors, verksamhetschef.

Alla har ett ansvar

Ingen vet hur länge restriktionerna måste hållas och allt kan bli som vanligt. Luleå kommun har hittills varit förskonade från smittspridning, något som snabbt kan ändras om rekommendationer inte längre följs. Alla har ett ansvar om att skydda de mest utsatta. Alla måste fortsätta att hålla i och hålla ut.

Text och foto: Bo Henry Pettersson

18 juni 2020

Logotyp