Padelhall till Björsbyn

Björsbyn kan få en padelhall. Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat Viljeros fastigheter bygglov för en hall med åtta dubbelbanor och två singelbanor på platsen där Björsby handelsträdgård tidigare låg.

Antalet padelbanor ökar i Luleå. Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden godkände vid senaste sammanträdet bygglov för ytterligare en, nu i Björsbyn.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 9 juni. Av totalt 15 ärenden gällde sju bygglov.

Enligt översiktsplanen ska Björsbyn stärkas som stadsnära by genom bland annat förtätning och en blandning med hyresrätter, bostadsrätter och arbetsplatser. Förtätningen ska ta hänsyn till landskapet och byns karaktär, samtidigt som hästhållningens behov ska prioriteras. Det ska även finnas inom- och utomhusmiljöer för rörelse, rekreation, möten och kulturella intryck.

Avdelning miljö och bygg föreslår att nämnden godkänner bygglovet. Padelhallen bedöms vara en lämplig förtätning i området utifrån översiktsplanens intentioner. Det innebär nya arbetstillfällen och bidrar till rörelse och rekreation för såväl boende i området som för medborgare i Luleå kommun.

Eftersom fastigheten är belägen i anslutning till redan befintlig industribyggnad och konferensanläggning bedöms inte heller åtgärden påverka hästhållningens behov på ett negativt sätt.

Högt tryck under högsäsong

Sedan ett år tillbaka sammanträder miljö- och byggnadsnämnden två gånger i månaden mellan april och augusti. Det för att möta det ökade trycket under högsäsongen.

– Antalet inkomna ärenden till miljö- och byggnadsnämnden har ökat med 30 procent sedan förra året, säger miljö- och byggchef Patrik Wallgren.

– Det beror säkert till viss del på att många är hemma under pandemin och passar på att bygga om, och det är kul att se att det är full fart på byggandet i Luleå. Det ökade trycket gör så klart att handläggningstiden kan påverkas men vi gör allt vi kan för att möta den utmaningen, försäkrar Patrik Wallgren.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

Uppdaterat 10 juni 2021

Logotyp