Patrik Bylin ny kultur- och fritidschef

Patrik Bylin är Luleå kommuns nye kultur- och fritidschef. Han har varit tillförordnad chef för förvaltningen sedan oktober 2019.

Patrik Bylin är kommunens nye kultur- och fritidschef.

Kommundirektör Anna Lindh Wikblad ser Patrik Bylin som en stabil ledare med engagemang för Luleås utveckling.
– Hans goda ledarskap och erfarenhet är av stor vikt, särskilt i de tider av förändring och utveckling som vi nu befinner oss i, säger hon.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Emmeli Nybom ser fram emot ett fortsatt samarbete med Patrik Bylin:
– Med gemensamma krafter kommer vi att fortsätta att utveckla Kultur-och fritidsnämndens politikområden.

Patrik Bylin har tidigare varit räddningschef på Luleå kommun i 19 år.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Foto: Malin Holmqvist

Logotyp