Pojkars skolresultat förbättras

Luleå kommuns skolor placerar sig bland de bästa kommunerna vad gäller skolresultat. Det visar den årliga jämförelsen av landets grundskolor som görs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Undersökningen visar också att för första gången på fyra år så förbättras pojkarnas resultat.

– Det är såklart glädjande att vi i nästan alla nyckeltal ligger bland de 25 procent av kommunerna som har bäst resultat. Vi ser också en förbättring från förra året, säger skolchef Maarit Enbuske.

I Luleå kommun är det framförallt pojkars resultat som har förbättrats i den årliga jämförelsen.

Det är framförallt pojkarnas resultat som har förbättrats. Sedan 2015 har trenden varit att pojkars resultat har minskat men i år har de börjat öka.

– Fortfarande är många av flickornas skolresultat högre än pojkarnas och verksamheten behöver säkerställa att fokuset på pojkars skolresultat också möjliggör att flickors skolresultat kan öka. En av nycklarna är att fortsätta utveckla inkluderande lärmiljöer som ger eleverna de bästa förutsättningarna för lärande, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan.

Bra resultat i matte och svenska för årskurs 6

I årskurs 6 har Luleå kommuns skolor höga resultat över tid. I svenska har 97,1 procent av eleverna minst betyget E. I matematik har Luleå kommun generellt höga resultat på nästan alla skolenheter.

– Att vi placerar oss bland de bästa i Sverige när det gäller resultat, samtidigt som vi har genomfört stora effektiviseringar, känns bra. Det är det elevnära arbetet som genomförs av alla våra anställda ute på skolorna som ger resultat, säger skolchef Maarit Enbuske.

FAKTA

Text: Charlotte Högnelid
Foto: Shutterstock

28 november 2019

Logotyp