Politiskt ja till folkomröstning

Det blir en kommunal folkomröstning i skolfrågan i Luleå. Detta efter att kommunfullmäktige i dag fattat beslut i frågan. Folkomröstningen kommer att hållas den 8 november 2020.

I maj tog arbetsutskottet ställning till förslaget gällande folkinitiativ för en folkomröstning om Luleås skolstruktur. Ett oenigt utskott röstade då nej till att ge Luleåborna möjligheten att rösta om skolans framtid i Luleå. I dag den 16 juni fattade kommunfullmäktige ett formellt beslut i frågan - en kommunal folkomröstning ska genomföras.

I dag fattade kommunfullmäktige i Luleå beslut om en folkomröstning om skolans framtid. Det politiska beslutet är att en folkomröstning ska genomföras. Luleå kommun får därmed börja förbereda för sin första kommunala folkomröstning. Enligt beslutet kommer folkomröstningen att genomföras den 8 november 2020.

Lång politisk debatt

Ett 70-tal deltagare fanns på plats för att delta i dagens extrainsatta sammanträde på Kulturens hus. På agendan: frågan om en eventuell folkomröstning gällande skolstrukturen i Luleå kommun. Kommunfullmäktiges uppgift i dag var att antingen bifalla eller avslå kravet på att genomföra en folkomröstning.

Efter en fyra timmar lång politisk debatt följde en votering som landade i totalt 27 röster för en folkomröstning. Beslutet fattades med siffrorna 34-27 till att följa kommunstabens förslag. I detta fallet räcker det med att en tredjedel av fullmäktiges ledamöter stödjer förslaget, vilket alltså blev resultatet.

Två förslag är formulerade

Följande två förslag är formulerade och kommer att ställas till Luleåborna vid kommande folkomröstning:

Alternativ 1: Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Alternativ 2: Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.

Kort om folkomröstningen

Valnämnden får nu i uppdrag att genomföra själva folkomröstningen, som alltså äger rum i Luleå den 8 november 2020. Samma omröstningsdistrikt ska användas som vid det senaste allmänna valet, det vill säga 44 valdistrikt i Luleå.

Omröstningslokalerna kommer att hålla öppet på omröstningsdagen, klockan 10-18. Precis som vid övriga val kommer det även att finnas möjlighet till förtidsröstning och budröstning. En ambulerande röstmottagning ska anordnas under perioden den 2-6 november.

Röstsammanräkningen ska vara avslutad senast under tisdagen den 10 november. Mer information om folkomröstningen kommer att gå ut via valnämnden.

FAKTA: Kommunal folkomröstning

  • Folkomröstningar kan hållas i en kommun, en så kallad kommunal folkomröstning.
  • Sådana folkomröstningar är alltid rådgivande och politiken kan välja om och hur mycket hänsyn de ska ta till resultatet.
  • Det är kommunen som beslutar om en folkomröstning ska hållas.
  • Luleå kommun har aldrig tidigare haft en kommunal folkomröstning.
  • I lagen om kommunala folkomröstningar står det vilka som har rösträtt, vem som ska besluta om folkomröstningen och hur den ska gå till.
  • Länk till Sveriges riksdag: Lag om kommunala folkomröstningarlänk till annan webbplats

Text: Malin Taavola

15 juni 2020
Uppdaterat 16 juni 2020

Logotyp