Populär utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Att få verktyg för att minska det krogrelaterade våldet, minska överservering och minimera risken för servering till minderåriga, är något som länets kommuner i samverkan hoppas att deltagarna ska få med sig efter kursen. - Vi satte ett maxtak på 45 deltagare och inom några arbetsdagar var den fullsatt. Deltagare från sju kommuner är representerade, säger Thomas Karlsson, miljöinspektör vid Luleå kommun.

Det är länets kommuner i samverkan som arrangerar utbildning i ansvarsfull alkoholservering för verksamheter med serveringstillstånd. Utbildningen är i sig inte ny. Den har tidigare genomförts fysiskt i respektive kommun. Men på grund av Coronapandemin ställdes den in förra året. I år har kommunerna beslutat att tillsammans genomföra utbildningen digitalt.

Att restaurangpersonal har kunskap om vilka problem som kan uppstå på arbetsplatsen och har verktyg för att hantera dem är ett av målen med utbildningen.

Utbildningen riktar sig direkt till personal i krogmiljö, krögare, serveringspersonal, ordningsvakter och entrévärdar. Förhoppningen är att stärka personalen i deras yrkesroll och ge dem verktyg i att tidigt kunna upptäcka och hantera risksituationer som kan uppstå och därmed minska våld och skador.

Lagar, beteenden och konflikthantering på schemat

Utbildningen vilar på tre ben: samverkan mellan myndighet och bransch, effektiv tillsyn samt utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen genomförs inom olika områden med ett flertal experter som föreläsare.

Representanter från Luleå respektive Piteå kommun talar om svensk alkohollagstiftning. Polismyndigheten deltar och berättar bland annat om deras roll i tillsynsarbetet och syftet med tillsynerna de utför på krogen. De förklarar även kopplingen mellan berusning och diverse våldsbrott.

Narkotika på krogen är ett ämne som tas upp. Narkotikadelen handlar bland annat om preparatkännedom och olika tecken på narkotikapåverkan, hur man till exempel kan bemöta en person man misstänker är narkotikapåverkad.

Öppenvården föreläser om alkoholens medicinska effekter och projektledare från länets festivaler tar tag i frågor som rör sexuella ofredanden och hatbrott.

Konflikthantering är en viktig del i arbetet i krogmiljö. Personal som har erfarenhet av det genom arbeten inom bland annat psykiatrin, socialtjänsten och *HVB- hem lyfter dessa frågor ur olika synvinklar.

*HVB betyder Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren

Foto: Pixaby

Logotyp