Pris för grönare resor

Tävlingen #viresergrönt är avgjord och 2019/2020 års vinnare har utsetts. Tävlingen #viresergrönt gick ut på att uppmuntra medarbetare på olika arbetsplatser i kommunen att resa mer hållbart, både till och från jobbet men också på sin fritid. För ju fler som går, cyklar eller reser kollektivt desto mindre klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och mer utrymme för gröna ytor får vi i Luleå. Tävlingen har pågått under ett års tid.

Kommunalråd Lenita Ericson delade ut pris till Emma Olausson, Olof Nordlund och David Karavidas från det vinnande företaget Atea.

Atea lycklig vinnare 2019/2020

Atea lyckades ta guldmedaljen och samla ihop flest poäng av alla arbetsplatser. Arbetet med hållbart resande är där en del av ett större hållbarhetsarbete och fler fina insatser har gjorts med bland annat hållbarhetsambassadörer, kampanjer för att resa hållbart, flygfria zoner och ambitiösa klimatmål.

Så gick tävlingen till

Arbetsplatserna tävlade genom att uppfylla olika kriterier som ger poäng. Bronsmedalj får dem som kommer upp i minst 8 poäng, silver till dem som når 20 poäng och guldmedaljen till dem som kommer upp i minst 38 poäng.

Förhoppningen är att de arbetsplatser som deltar också gör det under en längre tid då det handlar om ett långsiktigt arbete. Kriterierna är allt från att arbetsplatsen har en resepolicy som stödjer hållbart resande, att det finns cyklar och busskort att använda till tjänsteresor, att resfria möten uppmuntras och att det finns säkra cykelparkeringar

Deltagare från olika verksamheter

Under årets tävling har Ängsskolan, Mobilaris, länstyrelsen, a och d arkitektkontor, Afry, Atea, stadsbyggnadsförvaltningen samt två enheter på socialförvaltningen inom Luleå kommun deltagit.


#viresergrönt

Genom #viresergrönt har Luleå kommun tagit hjälp av Luleås arbetsplatser för att uppmuntra medarbetarna att resa mer hållbart, både till och från jobbet men också på sin fritid. För ju fler som går, cyklar eller reser kollektivt desto mindre klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och mer utrymme för gröna ytor får vi i vår stad.

Bonuspris

Ett bonuspris delas också ut till Länsstyrelsen som lyckats engagera en större arbetsgrupp för att jobba med hållbart resande. De har bland annat byggt ett cykelförråd och arrangerat en vintercykelträff.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Helena Lindvall

Logotyp