Projektet som ska ge läslust

Elever från grundsärskolans högstadium vid Tunaskolan deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Luleå tekniska universitetet (LTU). Projektet ska utmynna i en app som främjar läslusten för högstadieelever i särskolan.

– Idag finns det inte så mycket anpassat utbildningsmaterial för våra elever, därför är vi glada att få bidra i forskningen, säger Monica Schack som är mentor och lärare i grundsärskolan 7–9 vid Tunaskolan. 

Elverna har fått skapa figurer och miljöer som de önskar ska finnas i läsapplikation som ska tas fram. 

Projektet heter Läslust och handlar om att få bättre läsförståelse på ett lustfyllt sätt. Det är ännu inte bestämt i vilken digital form det ska vara i men tanken är att det ska vara uppbyggt som ett spel som eleven ska få använda sig av.

– Utbildningsmaterialet ska vara i ett sådant format som fångar elevernas intresse, säger Sofi Andersson, mentor och lärare i grundsärskolan 7–9 vid Tunaskolan.

Observationer

Projektet involverar eleverna i flera delmoment där de samlar in material genom både observationer och interjuver med eleverna. Bland annat har klassen haft en workshop där de har fått skapa figurer och miljöer som de önskar ska finnas i läsapplikationen som ska tas fram.

– Eleverna fick med hjälp olika material bygga upp så kallade spelrum, så som de tyckte att ett roligt och intressant spel ska vara, säger Monica Schack, lärare.

Forskare kommer även att göra observationer i klassrummet vid ett antal tillfällen för att se hur eleverna arbetar idag gällande läsning och läsförståelse.

– Eleverna befinner sig på olika nivåer av läsförståelse där några har lättare för att läsa till att några behöver mer stöd, säger Sofi Andersson, lärare vid grundsärskolan.

Monica Schack och Sofi Andersson, mentorer och lärare i grundsärskolan 7–9 vid Tunaskolan.

Efterfrågat material

Förfrågan att delta i den här forskningsstudien var välkommet.

– För våra elever finns inte så mycket material anpassat för just deras ålder. De är elever som är i tonåren som har inlärningssvårigheter och det material som finns att utgå ifrån riktar sig mer till elever som är yngre. Det blir ofta lite för barnsligt för våra elever, säger Sofi Andersson, lärare.

Förhoppningen är att det här projektet ska öppna ögonen för fler att ta fram former av den här typen av utbildningsmaterial.

– Det här skulle kunna komma till användning på flera ställen inom skolans värld, till exempel för dem med svenska som andraspråk, säger Monica Schack, lärare.

FAKTA

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Rickard Schack

07 september 2020

Logotyp