Råd och stöd på fler språk

Till hösten startar ett projekt som ska kartlägga hur information, om kommunens råd- och stödverksamheter, på ett bättre sätt ska kunna nå ut till medborgare med begränsade kunskaper i svenska.

Familjerådgivningen, RoS-mottagningen, Äldresupporten, Centrum mot våld, är några av kommunens verksamheter som efterfrågas allt mer. Informationen om verksamheterna på webb och i andra kanaler är till största delen på svenska och därför svårt för personer med annan språklig bakgrund att tillgodogöra sig, vilket också syns i det låga antalet kontakter jämfört de med svenska som modersmål.

– Vi vill att alla medborgare, även utrikesfödda, ska förstå vad vi har att erbjuda men då måste vi först nå de grupperna på bästa sätt, säger Lena Kruse, verksamhetschef inom folkhälsa på socialförvaltningen.

Luleå kommun ska undersöka hur information om råd- och stödverksamheter på ett bättre sätt ska kunna nå ut till personer som inte har svenska som modersmål.

Projektet ska börja med att kartlägga vilka språk som är mest aktuella, men också vilka kommunikationsvägar och kanaler som är bäst, dessutom att utveckla samarbete med lokala intresseföreningar eller andra kommuner och myndigheter.

– Vi ska vara enkla att nå för att öka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos Luleå kommuns invånare, säger Lena Kruse.

Projektet pågår under ett år och erfarenheterna ska också användas för att utveckla kommunikationen på andra språk inom fler områden i Luleå kommun.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Illustration: Shutterstock

Logotyp