Rökfri miljö – av omtanke så klart

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Det gör att både barn och vuxna kan vistas nästan över allt utan att besväras av rök. Nu kan både barn och vuxna vänta på bussen och tåget utan att besväras av rök. Bra start på resan, helt enkelt. Tack för din omtanke!

Nu kan både barn och vuxna vänta på bussen och tåget utan att besväras av rök. Bra start på resan, helt enkelt.

De flesta är positiva till rökförbudet

Enligt en undersökning som genomförts av folkhälsomyndigheten har allmänheten hög kännedom om rökförbudet som infördes på allmänna platser den 1 juli 2019. De flesta är också positiva till förbudet. Rökfria miljöer skyddar mot att utsättas för tobaksrök. Rökfria miljöer skyddar också barn och unga från att börja använda tobak och stödjer personer som vill sluta röka. De flesta respekterar rökförbudet på allmänna platser av omtanke om andra och skapar samtidigt miljöer som är öppna för alla.

Varför rökfria platser – varför sluta röka?

Ett övergripande syfte med rökförbudet på allmänna platser är att bidra till att nå målet om ett rökfritt Sverige år 2025, ett måldatum då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Rökfria utomhusmiljöer skyddar barn och unga från att börja använda tobak, och underlättar för personer som vill sluta röka. Dessutom ökar rökfria miljöer tillgängligheten till allmänna platser.

Att arbeta tobaksförebyggande bidrar till att stärka folkhälsan i Sverige.

Att sluta röka ger hälsovinster redan efter en kort tid. Som exempel kan nämnas ökad syresättning, lägre blodtryck och förbättrad lungfunktion.

Var ska det vara rökfritt?

  • På skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem (sedan 1994)
  • Offentliga lekplatser (sedan 2019)
  • Inhägnade idrottsanläggningar (sedan 2019)
  • Kollektivtrafiken (sedan 2019)
  • Offentliga entréer (sedan 2019)
  • Uteserveringar (sedan 2019)

Alla former av rökning är förbjuden

Det är inte enbart cigaretter som är förbjudna utan även e-cigaretter och vattenpipa.

Se film om var rökförbudet gäller

Vad gör kommunen?

Kommunen har tillsynsansvaret för de rökfria utomhusmiljöerna. Kommunens tillsynsansvar innebär bland annat att kontrollera att den ansvarige följer lagens krav samt lämna information och råd till den ansvarige.

Kommunen får i sin tillsyn av de rökfria utomhusmiljöerna meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagens bestämmelser ska följas. Tillsynsansvaret handlar om att kontrollera att den ansvariga uppfyller sina skyldigheter.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg, Folkhälsomyndigheten

Bild: Folkhälsomyndigheten

Logotyp