Sagolika planteringar av fritidshemmen

För femte året i rad har Luleå kommuns fritidshem planterat blommor på kommunens gräsytor vid Hälsans hus. I år med ett sagolikt tema.

Många fritidshem har skrivit sagor och att några har QR-koder vid sin planteringar så att man kan genom en scanning med sin telefon kan läsa mer.

Varje år är det ett särskilt tema på barnens planteringar, förra året var det 400 års-tema för att uppmärksamma jubilaren Luleå. I år har det varit sagor.

– Alla har arbetat med sagor på ett eller annat sätt, exempelvis så har vi läst en saga varje dag hos oss som sedan har inspirerat till plnateringarnas utformning, berättar Solveig Parvianen, fritidshemsutvecklare.

Planteringarna som är ett uppskattat inslag längs promenadstråket nedanför Hälsans hus görs i i samarbete med parkavdelningen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Solveig Parvianen

Logotyp