Så jobbar skolan under pandemin

Det är fortfarande ett högt tryck på skolverksamheterna med anledning av den pågående pandemin. Hög personalfrånvaro och brist på vikarier genererar ett pusslande för att få ihop verksamheterna.

Från förskolan till gymnasiet - alla verksamheter påverkas av coronapandemin. Här har vi samlat information om hur skolan jobbar för att trygga verksamheten och bidra till att minska smittspridningen.

Det är en ansträngd situation vid många skolor och förskolor eftersom en stor andel personal till följd av pandemin förhindras att vara i skolan.

Skyddsutrustning förskola

I slutet av förra veckan fick personal inom förskolan tillgång till munskydd och engångsvisir som i första hand är tänkta att nyttjas i väntan på vårdnadshavare om något barn insjuknar under dagen.

– Vi vill att våra medarbetare i förskolan ska kunna känna sig så trygga som det är möjligt. Även om de barn och vuxna som vistas i förskolan ska vara friska och symtomfria så finns en oro hos personalen att utsätta sig för smitta, säger Annica Backman, verksamhetschef förskolan.

Läget är ansträngt i förskolorna till följd av hög personalfrånvaro, personal som är hemma med symtom och väntar på provtagning eller provsvar.

Tillgång av visir och munskydd kommer även att ges inom grundskolan och grundsärskolan i samma syfte, att användas i väntan på vårdnadshavare om något barn insjuknar under dagen.

Se tidigare artikel: Skyddsutrustning till förskolanlänk till annan webbplats

Skola-hemma bättre än stängd skola

Det är en ansträngd situation vid många skolor eftersom en stor andel personal inte är på jobbet på grund av att man stannar hemma vid lindriga sympton, väntar på provsvar eller har insjuknat. Detta leder också till bristen på vikarier försvårar läget ytterligare. För att undvika att skolor stängs och undervisningstid går förlorad kan skola-hemma blir ett alternativ.

– På de skolor där vi bedömer att vi behöver ha skola-hemma kommer vi att granska måluppfyllelsen och försäkra oss om att eleverna får den garanterade undervisningstid de har rätt till. Det kommer att göras uppföljningar som säkerställer detta, säger Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan.

Se tidigare artikel: Skola-hemma bättre än stängd skolalänk till annan webbplats

Annorlunda firande

Traditionerna under december månad med lucia och julfirande kommer att se annorlunda ut. Hänsyn tas till rådande situation och skolorna planerar för alternativ till de mer traditionella uppläggen.

Fjärrundervisning ger effekt

Luleå gymnasieskola gick förra veckan över till växelvis fjärrundervisning för att minska trängseln i skolan och i kollektivtrafiken. Enligt Luleå lokaltrafiks statistik har antalet resenärer med lokaltrafiken minskat, detta sedan gymnasiet gick över till fjärrundervisning.

– Det känns bra att vi kan bidra till att minska trängsel i kollektivtrafiken. Det minskar risk för smitta för alla som är beroende av att åka buss, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef.

Skollunchen

Det är ett ansträngt läge även vad gäller bemanning av måltidspersonal.

– Vi jobbar hela tiden med att säkerställa att måltiderna kan fortsätta serveras, säger Tomas Hansson, avdelningschef Resurscentrum.

För att kunna leverera skolmåltider till de elever som har skola-hemma eller fjärrundervisning i grundskolan eller gymnasiet håller det på att tas fram en e-tjänst för kunna beställa skollunch.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Shutterstock

24 november 2020

Logotyp