Så jobbar vi med vård och omsorg i coronatider

Inom Luleå kommun arbetar vi alltid för att våra brukare och anhöriga ska känna sig trygga med den vård och omsorg vi erbjuder. Men vi upplever nu en ökad oro i samhället och får många frågor. Vi ska försöka besvara några av de vanligaste och berätta hur vi arbetar med vård och omsorg och den utmaning vi nu står inför.

Den högst prioriterade frågan för oss är att skydda våra brukare från smitta, främst de äldre och de i riskgrupper. Därför är det viktigt att vår personal har den information, utrustning och kunskap som behövs för att själva känna sig trygga i sitt arbete.

Den högst prioriterade frågan inom vård och omsorg är att skydda äldre och övriga riskgrupper från smitta.

Vi följer rekommendationerna

Folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen med flera arbetar kontinuerligt med att ta fram rekommendationer och råd till regioner och kommuner. Vi följer dem noga och anpassar vår verksamhet efter det. Dessutom har vi ett nära och kontinuerligt samarbete med Region Norrbotten och smittskyddet.

Välutbildad och informerad personal

All vårdpersonal har utbildats i att förhindra smittspridning och hur man skyddar sig själv och andra. Till exempel hur god hygien upprätthålls och hur skyddsutrustning ska användas. Städning, tvätt och avfallshantering är noga beskrivet i vårdrutiner. Vårdpersonalens arbetskläder byts ut och tvättas varje dag och vissa ytor, dörrhandtag, strömbrytare, rengörs ofta. Vi håller avstånd till varandra där det går och vid minsta förkylningssymptom ska personal stanna hemma.

Information och rutiner kan ändras från dag till dag. På kommunens intranät har chefer och personal, dygnet runt, tillgång till aktuell, uppdaterad information.

Skyddsutrustning

Vi har den personliga skyddsutrustning som behövs med instruktioner när och hur den ska användas. Det är visir, munskydd, skyddskläder, handskar med mera. Personal använder munskydd, visir och långärmat förkläde samt handskar hos de brukare eller patienter där man misstänker, eller där det finns konstaterad smitta. I övrigt gäller basala hygienrutiner, det vill säga sprittvätt före och efter utfört arbete, handskar och plastförkläde i nära vårdarbete.

Tyvärr är tillgången till skyddsutrustning är begränsad. För att den inte ska ta slut, så använder vi den enbart vid misstänkt eller konstaterad smitta enligt de rekommendationer och råd tagits fram.

Om personal blir sjuk

Det kommer alltid att finnas vårdpersonal. Varje dag bevakar vi sjukfrånvaron noga och vi genomför dagliga möten för att följa upp läget på varje enhet i hemtjänsten och på varje äldreboende. Vi har tillgång till vikarier och rekryterar även fler. Dessutom finns en reservplan där annan kommunal personal kan gå in i yttersta nödfall om sjuktalen blir höga.

Vid minsta förkylningssymptom ska personal stanna hemma. Det här innebär att vi har högre sjukfrånvaro än normalt och måste ta in fler vikarier. Det betyder att fler personer rör sig hos brukarna. Men alla vikarier får samma utbildning som övrig personal om hur man skyddar brukarna och sig själva. All personal använder arbetskläder och följer rutiner för hygien och användning av skyddsutrustning.

Vanliga frågor och svar

Vi får in många frågor från oroliga medborgare som vi besvarar så fort vi hinner. Här är några av dem.

Varför använder inte vårdpersonal munskydd hela tiden?

Antalet munskydd är begränsat, inte bara i Luleå och Norrbotten utan i hela Sverige och världen. För att de inte snabbt ska ta slut använder vi dem bara när misstänkt eller konstaterad smitta finns. Vårdpersonal tillämpar alltid basala hygienrutiner i sitt arbete som innebär handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder. Skyddsutrustning används enbart vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Varför går inte Luleå kommun ut med hur många som är smittade och var?

I Sverige har vi en konstaterad allmän smittspridning av coronaviruset. Det innebär att det med största sannolikhet finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Luleå kommun.

Vi har valt att inte att gå ut med någon information till allmänheten om bekräftade fall av coronaviruset inom kommunens verksamheter. Det gäller både för brukare och personal. Vi vill inte på något vis riskera att röja patientsekretessen. All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Hur kan ni tillåta att äldre personer lämnar boendet tillfälligt med en anhörig?

Vi kan inte förbjuda att äldre personer går ut, till exempel på en promenad med en anhörig. Det är brukarens egen vilja och ansvar på samma sätt som för övriga äldre i samhället. Men vi vädjar till anhöriga att hålla avstånd om två meter och stanna hemma om man har förkylningssymptom.

Varför testar ni inte personalen om de bär på viruset eller har haft sjukdomen?

Region Norrbotten håller på att ta fram ett test som kan göras på vårdpersonal, men det är inte klart ännu.

FAKTA

Luleå kommun följer rekommendationer och råd från bland annat

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
IVO.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nllplus.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

09 april 2020

Logotyp