Så påverkas kommunen av coronaviruset

Stort behov av skyddsutrustning, hög arbetsbelastning och minskade skatteintäkter: Utbrottet av coronaviruset påverkar alla verksamheter inom Luleå kommun. Det pågår ett arbete med att ta fram en samlad bild av konsekvenserna. Läs Vårt Luleås sammanställning om händelserna sedan virusutbrottet.

I mars kallas den centrala krisledningen in som samordnar insatserna inom kommunen. Efter sju veckor avvecklas den centrala krisledningen och arbetet återgår till linjeverksamhet.

Eftersom distansarbete rekommenderas av folkhälsomyndigheten så jobbar många kommunanställda hemifrån. Detta leder till mer digitala möten och mindre resor. Kollektivtrafiken påverkas negativt.

Alla verksamheter inom Luleå kommun påverkas av utbrottet av coronaviruset.

Omsorg

Besöksförbud på omsorgsboende införs i mars. Socialförvaltningen har ett stort behov av skyddsutrustning. Flera insatser för att skydda och stötta äldre initieras: t ex hjälp med inköp, paddor till äldreboende för kontakt för anhöriga, olika stödlinjer underlättar kontakt för äldre.

Skolan

Det är distansundervisning som gäller i gymnasieskolan. Skolavslutningen anpassas efter rekommendationer på social distansering. 15-timmars barn fick vara hemma när frånvaron bland personalen var hög.

Kultur och fritid

Ingen SM-vecka eller Hamnfestival, inget studentsläpp och midsommarfirande. Konserter och konferenser ställs in och skjuts upp. Men krisen föder kreativa lösningar: Det blev många digitala visningar och sändningar istället.

Näringsliv och ekonomi

Företagssupporten startar i mars som ska stötta företag. Kommunen ger ett presentkort till alla anställda för att stötta den lokala handeln. Hyreslättnader planeras till hyresgäster som verkar inom utsatta branscher.

Med en högre arbetslöshet minskar skatteintäkter, men samtidigt kompenseras kommunen med mer statsbidrag. Läs mer om hur ekonomin påverkas.


FAKTA

Text: Katja Güth Laitila

Bild: Shutterstock

03 juni 2020

Logotyp