Se upp för bojar vid Karlshäll

Ska du ut med båt eller vattenskoter kan det vara bra att ha koll på att vi påbörjat vårt saneringsarbete i Notvikens vatten. För att visa vart vi arbetar använder vi röda och gula bojar som ligger en bit ute i vattnet från Karlshäll. Bojarna och siltskärmarna kommer vara tydligt uppmärkta, men var extra vaksam i området ändå.

Vid den blåa ringen pågår saneringen av förorenat bottensediment i miljöprojekt Karlshäll. Kring området har vi placerat ut bojar som vi vill göra er uppmärksam på om ni färdas på vattnet.

Därför använder vi bojar

För att förhindra spridning av det förorenade sedimentet som rörs upp från botten, används siltskärmar. De består av flytande bojar med en fiberduk hängande undertill som ansluter till botten. På så vis hindras vågor och vattenströmmar
från att sprida grumlat vattnet från det inhägnade området.

Vi kommer också ha mätbojar ute som mäter grumling och vattenkvalitet. En boj kommer att finnas vid den norra stranden som en referenspunkt.

Text: Eva Sundgren
Karta: Luleå kommun

02 juli 2020

Logotyp