Skola-hemma för en klass vid Björkskataskolan

En av klasserna i årkurs 8 på Björkskataskolan kommer ha skola-hemma på måndag på grund av att det finns flera bekräftade fall med covid-19 och flertal uppvisar symptom och väntar på provsvar.

En av klasserna i årkurs 8 på Björkskataskolan kommer ha skola-hemma på måndag på grund av att det finns flera bekräftade fall med covid-19.

– Om man i en klass eller grupp har fler än tre kopplade fall kan man kalla det för kluster, och då rekommenderas en smittspårning man nu gör i den berörda klassen, säger Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan.

Resterande klasser har undervisning som vanligt på skolan.

Eleverna får information av sina lärare de behöver ha med sig hem för att kunna ha skola hemma. Det finns möjlighet att hämta lunch från skolan denna dag.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Vinter

Logotyp