Skolans digitalisering i fokus

På måndag eftermiddag hålls en rad öppna föreläsningar på Vetenskapens hus med fokus på digitalisering i skolan. Luleå kommun och Luleå tekniska universitet arrangerar eftermiddagen som en del i NMW – Norrbotten Media Week.

Åhörarna kommer att få lyssna till kortare föreläsningar med olika perspektiv på digitalisering i skolan. Agneta Hedenström är digital utvecklare i barn- och utbildningsförvaltningen och medarrangör.

– Vi kommer bland annat berätta hur vi arbetar strategiskt med att möjliggöra likvärdig digital kompetens till alla elever och visa upp konkret arbete i klassrummen för att stärka lärandet hos varje elev.

Agneta Hedenström är digital utvecklare i barn- och utbildningsförvaltningen och medarrangör.

Digitaliseringen är ett prioriterat utvecklingsområde för Luleå kommun och barn- och utbildningsförvaltningen

– Det här en jättebra möjlighet att visa på bredden av insatser som görs i skolan när det kommer till digitalisering, fortsätter Agneta Hedenström.

Eftermiddagen på Vetenskapens hus är gratis och det är fri entré för alla.

Programmet på Vetenskapens hus:

13.00 - 13.10 Inledning av Maarit Enbuske, skolchef

13.10 - 13.30 Skolan i Luleå digitaliseras - Britt-Marie Ejnestrand, chef IT/Adm BUF

13.30- 14.00 Utvecklingsprojekt på gång - Agneta Hedenström och Per Jonsson Nilsson, verksamhetsutvecklare och projektledare BUF.

14.00 - 14.20 Digital kommunikation mellan hem och skola - Catharina Essberg, utvecklare BUF

14.20 - 14.40 Programmeringsstrategi i grundskolan - Lena Heikka, utvecklingsledare och lektor matematik BUF

14.40 - 15.00 FIKA

15.00 - 15.30 Uppdragsutbildning Programmering för lärare - Fredrik Bengtsson, lektor Luleå tekniska universitet

15.30 - 15.50 CodeWeek och programmering i klassrummet - Elisabet Dimeus, lärare Öhemsskolan

15.50 - 16.10 Molntjänster och digital undervisning - Johan Enström, lärare Residensskolan

16.10 - 16.40 Paneldiskussion Den digitala skolan 3.0 - Hur gör vi rätt saker för ett bättre lärande?

16.40 - 16.50 Avslutning

FAKTA

  • Föreläsningarna hålls som en del i NMW – Norrbotten Media Week inom området Education.
  • Syftet med veckan är att lyfta fram den norrbottniska kreativiteten och inspirera till nya idéer och projekt.
  • Alla programpunkter finns på www.nmw.nu.länk till annan webbplats

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Shutterstock, Peter Parnes

07 februari 2019

Logotyp