Sociala företag bidrar till hållbart samhälle

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja förslaget om ändring gällande arbetsintegrerade sociala företag och frångå stödstrukturen för bidrag. Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår istället att upphandla arbetsträningsplatser av sociala företag. – Det blir mer gynnsamt för alla, säger Birgitta Nyström, samordnare på arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsintegrerande sociala företag syftar till att hjälpa människor till arbete genom att driva ett företag som säljer varor och tjänster till kunder. Tjänsterna kan exempelvis vara inom fastighetsservice, odling, konst med mera. Målet med företaget är att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhället och arbetslivet, människor som har svårt att få eller behålla ett arbete. Målet är att bidra till ett samhälle som är inkluderande och hållbart.

Förändringen som arbetsmarknadsförvaltningen föreslår syftar till att frångå bidragsmodellen och istället upphandla arbetsträningsplatser av arbetsintegrerade sociala företag.

Under flera år har arbetsintegrerade sociala företag haft möjlighet att söka medel från arbetsmarknadsförvaltningen utifrån en bidragsmodell där en ersättningstrappa för lönekostnader använts. Första året har arbetsmarknadsförvaltningen stått för 30 procent av företagets lönekostnader, år två 20% av lönekostnaden och år 3 och framåt 10 procent av lönekostnaden. Ersättningstrappan som använts har löpande utvärderats och visar att tillväxtmöjligheterna inte varit gynnsamma med den befintliga bidragsmodellen.

– Arbetsintegrerade sociala företag som haft anställda genom lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning har gynnats positivt. Men nystartade företag med anställda i instegsjobb och nystartsjobb har missgynnats då dessa anställningar står utanför ersättningsmodellen, säger Birgitta Nyström, samordnare på arbetsmarknadsförvaltningen.

Upphandla arbetsträningsplatser

Förändringen som arbetsmarknadsförvaltningen föreslår syftar till att frångå bidragsmodellen och istället upphandla arbetsträningsplatser. Genom dialog med andra kommuner har exempel på gynnsamma sätt att stötta sociala företag kommit fram.

– Tillvägagångssätten är ur ett tillväxtperspektiv som inkluderar fler och ger möjligheter till arbetsträning. Det vi föreslår är att vi upphandlar arbetsträningsplatser hos företagen, vilket ger de som står långt ifrån arbetsmarknaden ytterligare möjligheter och verktyg att närma sig egen försörjning. I arbetsmarknadsförvaltningens ambition om ett hållbart samhälle vill vi aktivt bidra till att förhindra människors utanförskap och ge möjlighet till ett meningsfullt liv, säger Birgitta Nyström.

Utifrån förändringsförslaget får de arbetsintegrerade sociala företagen en bättre chans att etablera sig som en stabil arbetsgivare i kommunen. Startbidraget behålls som det är idag. Många medarbetare på sociala företag har själva genomgått arbetsträning och kan använda sina erfarenheter för att hjälpa nya medarbetarna på bästa sätt.

Bidra till samhällets utveckling

En del i arbetet med arbetsintegrerade sociala företag är att bidra till kompetensförsörjningen. Förslaget möjliggör att än fler arbetsträningsplatser kan öppnas upp.

– Grundtanken är att göra det möjligt för alla människor att bidra till sin egen och samhällets utveckling, utifrån sin egen förmåga. Vi ser att sociala företag kan få bättre förutsättningar att etablera sin verksamhet med bättre tillväxtmöjligheter och bli ett framgångsrikt komplement till de övriga insatser som Luleå kommun arbetar med, säger Birgitta Nyström.

FAKTA

  • Arbetsintegrerande sociala företag syftar till att hjälpa människor till arbete genom att driva ett företag som säljer varor och tjänster till kunder.
  • Målet är att bidra till ett samhälle som är inkluderande och hållbart.
  • Tillvägagångssätten är ur ett tillväxtperspektiv som inkluderar fler och ger möjligheter till arbetsträning.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Sara Ruthberg

Bild: Luleå kommun

Logotyp