Större försiktighet vid besök på äldreboenden

Ökad smittspridning av coronaviruset har konstaterats i Luleå och Norrbotten. Inom socialförvaltningens verksamheter fortsätter arbetet med att skydda äldre och riskgrupper enligt väl inarbetade rutiner och säkerheten höjs där det behövs.

Vid besök på äldreboende

Besökare på äldreboenden uppmanas att

  • kontakta personal på boendet innan varje besök som alltid ska förbokas
  • vara helt friska och inte besöka boendet om man inte mår bra eller har förkylningssymptom
  • följa de besöksrutiner som finns på varje boende
  • hålla avstånd om minst 2 meter under hela besöket
  • använda det munskydd eller visir som delas ut, under hela besöket
  • inte vara fler än 2 besökare per gång
  • genomföra besöket i lägenheten och inte i gemensamhetsutrymmen
  • hålla en god handhygien.


Kontakta alltid personal på äldreboendet innan besök.

Om smitta skulle uppstå

Om misstänkt eller konstaterad smitta uppstår på ett boende kommer vi att avråda från besök. Information om det ges vid bokning av besök.

Alla har ett personligt ansvar

Var och ens personliga ansvar är att följa det beslut som togs den 10 november gällande allmänna råd för Norrbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

11 november 2020

Logotyp