Syskongrupp ska lyftas fram

Att vara syskon till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka livet på flera olika sätt och det kan finnas behov av stöd och att dela erfarenheter med andra i liknande situation. Luleå kommuns satsning på att synliggöra den här gruppen anhöriga är en del av socialförvaltningens folkhälsoarbete under 2021.

– Vi vill öka känslan av samhörighet med syskon som är i liknande situationer och lyfta fram den här gruppen, säger Anna-Lena Hansson, anhörigkonsulent på Luleå kommun.

Luleå kommun genomför satsningen tillsammans med Anhörigföreningen Luleå som startades i februari 2020 och är en lokal förening under Anhörigas Riksförbund. Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

– Syskon uppfattas ibland inte som anhöriga och det vill vi ändra på, säger Eva Sandström på Anhörigföreningen Luleå.

Anna-Lena Hansson och Ann-Catrin Nyberg håller i satsningen på gruppen syskon till personer med funktionsnedsättning eller sjukdom.

Teaterföreställning och samtalsgrupper

Först ut är en digital teaterföreställning ”Skuggsyskon”, den 13 april, i regi av Östra teatern som i sin pjäs låter syskonen träda ut ur skuggorna. Efter föreställningen kan den som vill, ventilera sina tankar och känslor i en digital samtalsgrupp där även skådespelarna kommer att delta.

Under våren startar även samtalsgrupper om hur det är att vara syskon till någon med funktionshinder.

– Samtalsgrupperna är bra tillfällen att skapa nätverk med andra i liknande situation, säger Ann-Catrin Nyberg, anhörigkonsulent på Luleå kommun.

Text och foto: Bo Henry Pettersson

Logotyp