Trafikstörningar Storhedsvägen

Den nya gång- och cykelvägen som går parallelt med Storhedsvägen ska bli säkrare. Därför breddas järnvägsövergången så att den även ska inkludera den nya gång- och cykelvägen.

Jobbet innebär bland annat att byta ut portalen ovanför vägen samt att förlänga järnvägsbommarna över Storhedsvägen. Detta för att kunna förlänga GC-vägen ända fram till Kontorsgatan på Notviken.

Räkna med trafikstörningar längs Storhedsvägen under perioden 19 oktober tom 4 november. Här rekar Axel Simu-Müller och Fredrik Nilsson platsen inför kommande arbete.

Vi rekommenderar andra vägar till och från Storheden under arbetstiden eftersom vi enbart kommer att ha den ena körbanan öppen. För trafikanter som ändå väljer att köra längs Storhedsvägen gäller växelvis förbifart med trafiksignaler. Vårt tips är att välja infart via E4, väg 97 in via Gammelstad eller väg in /ut via Gäddvik.

Räkna även med att körtiden för bussarna kan bli något fördröjd på grund av arbetet.

Vi lämnar båda vägbanorna öppna för genomfart fredag eftermiddag till och med måndag morgon.

Gång- och cykeltrafikanter ombeds vara extra vaksam vid arbetsplatsen då tunga maskiner arbetar på platsen.

Arbetet genomförs inom ramen för projekt Östra Länken och de järnvägstekniska arbetena genomförs av Infranord.

FAKTA

  • Trafikstörningar Storhedsvägen 2020-10-19 – 2020- 11-04. 
  • Vårt tips är att välja infart till Storheden via E4, väg 97 in via Gammelstad eller väg in /ut via Gäddvik.
  • Läs mer om projekt Östra Länken här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text och foto: Eva Sundgren

13 oktober 2020

Logotyp