Trängselkontroll ger bra betyg åt restaurangerna

Kommunen har sedan 1 juli haft ett utökat tillsynsansvar för att se till att restauranger och caféer följer de regler som gäller för att förhindra spridning av covid-19. Avdelning miljö och bygg som ansvarar för tillsynen har gjort cirka 200 trängselkontroller och hanterat omkring 50 klagomål från privatpersoner.

Fortfarande gäller skärpta krav för caféer och restauranger att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Och fortfarande gäller det för var och en av oss att ta eget ansvar. Håll avstånd, tvätta händerna - var rädda om varandra.

 – De flesta serveringsställena har en stor förståelse för kraven och de värnar om kundernas och personalens säkerhet och hälsa. Det finns några ställen som inte förstått reglerna eller haft svårt att uppfylla dem till exempel på grund av lokalernas utformning, men de flesta har lyckats göra justeringar så att trängsel kan undvikas, förklarar miljöinspektör Elisabeth Persson.

Vid en inspektion tittar inspektörerna bland annat på avstånd mellan bord, möjlighet att hålla avstånd vid köbildning, tillgång till handsprit samt skyltning med information till kunder.

– Många uppskattar att vi kommer ut och gör vår kontroll för att de ska få mer klarhet i hur reglerna ska tillämpas, säger Elisabeth Persson.

Enligt inspektörerna finns det goda förutsättningar för att undvika trängsel på serveringsställena i Luleå, så länge var och en som väljer att gå ut och äta också tar ansvar för att anpassa sig till reglerna.

– Vi måste alla hjälpas åt och ta eget ansvar för att förhindra smittspridningen, uppmanar Elisabeth Persson.

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

23 oktober 2020

Logotyp