Trygg och nära vård i hemmet med digital teknik

I Luleå kommuns hemsjukvård ska nya arbetssätt prövas med stöd av digital teknik. Projektet, som finansieras av Vinnova, genomförs tillsammans med Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Centrumbildningen för Innovation och eHälsa EIC samt olika företag.

Allt fler äldre bor kvar längre i sina hem. Behovet av samordnad vård för mer komplicerade hälsotillstånd blir därför allt vanligare i hemmet.

– Att genomföra tester inom hälso- och sjukvård under verkliga förhållanden är svårt, eftersom patienten inte får utsättas för onödiga risker, därför behövs fler testmiljöer, säger Marja-Leena Komulainen, projektledare i Luleå kommun.

GPS-larm och trygghetskameror har tidigare testats inom äldreomsorgen. Nu ska ny teknik och innovativa lösningar provas i hemmen.

Projektet innehåller tre testmiljöer: utvalda patienters hem, Bergvikens trygghetsplatser och aktivitetslabbet på Luleå tekniska universitet. Viss ny teknik och arbetssätt måste testas i en mer tillrättalagd miljö innan det flyttas till hemmiljön.

I första hand ska projektet pågå från november 2018 till maj 2019, men ambitionen är att arbetet ska fortsätta i någon form även efter det. Brukarorganisationer och andra aktörer ska bjudas in för att delta i projektet.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Martin Johansson samt Shutterstock

30 november 2018

Logotyp