Tydligare redovisning krävs för konferensverksamhet

2019 beställde Luleå kommun en genomlysning med fokus på kommunens konferensverksamhet i Kulturens hus. I slutrapporten påpekas bland annat att det krävs en tydligare redovisning av ekonomin kopplat till konferensdelen.

KPMG fick uppdraget av dåvarande kultur-och fritidschef att göra genomlysningen i syfte att skapa en grund för att möta framtida utmaningar och ge goda förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete.

Genomlysningen berör kommunens avdelning Evenemang och konferens, som jobbar med konferensverksamheten samt en stor del av kulturutbudet i Kulturens hus.

Mer transparens i den ekonomiska redovisningen är en av kommentarerna KPMG har gällande konferensdelen på Kulturens hus.

Fem rekommendationer

I rapporten rekommenderar KPMG kommunen att:

  • Tydliggöra de politiska målen kopplade till evenemang och konferens/Kulturens hus
  • Fastställa Kulturens hus uppdrag kopplat till evenemang och konferens
  • Tydliggöra den ekonomiska redovisningen kopplat till evenemang och konferenser
  • Tydliggöra redovisningen i syfte att bedöma marknadsmässighet gällande konferensverksamheten i Kulturens hus
  • Se över alternativa driftsformer för Kulturens hus

Arbete påbörjat

Patrik Bylin, chef kultur-och fritidsförvaltningen, är mottagare av rapporten.

– Den ger oss ett underlag att jobba vidare med. Vi har redan innan rapporten påbörjat ett arbete med att tydliggöra den ekonomiska redovisningen, säger Patrik Bylin.

”Betydelsefull mötesplats”

I rapporten finns även röster om Kulturens hus som helhet, inhämtade från fokusgrupper. Här nämns att huset är en mötesplats, ett stadsmärke, har mycket för barnen, är unikt och något för Luleåborna att vara stolta över. Om det säger Patrik Bylin:

– Kulturens hus är en betydelsefull mötesplats med brett utbud och möjlighet att ta emot stora konferenser. Det ska vi bevara. Däremot är det viktigt att vi som kommun ser till att den ekonomiska redovisningen blir mer transparent än den är idag.

Ska kommunen se över driftsformen för Kulturens hus, som är av rekommendationerna från KPMG?

– Det är för tidigt att säga. Steg ett är att reda ut den ekonomiska redovisningen, steg två att tydliggöra politikens mål med evenemang och konferens i Kulturens hus, steg tre kan bli ett utredande av driftsform.

Här kan du se rapporten i sin helhet.PDF

Text: Therese Hedman

Foto: Daniel Holmgren

10 februari 2020

Logotyp