Upphandling av blöjor pausas

Frågan om blöjor i förskolan väcktes med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen då en fristående förskola i södra Sverige som tidigare inte tillhandahöll blöjor var tvungen att göra det. Därför påbörjade Luleå kommun arbetet med en upphandling av blöjor till förskolorna, men nu pausas arbetet.

Blöjor

Upphandlingen av blöjor pausas med anledning av SKR:s rekommendationer. Det innebär att vårdnadshavare även fortsättningsvis kommer ta med blöjor till sina barn i förskolan.

Anledningen är att Sveriges kommuner och regioner (SKR) i dagsläget inte anser att det finns underlag för att rekommendera kommunerna att ändra sina rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan.

– Vi följer noga rättsutvecklingen och SKR:s eventuellt nya rekommendationer men kommer i dagsläget inte ändra våra rutiner, säger Annica Backman, verksamhetschef i förskolan.

Det betyder att vårdnadshavare även fortsättningsvis tar med blöjor till sina barn i förskolan.

Efter domen från Högsta förvaltningsdomstolen hade kommunen tagit höjd för att tillhandahålla blöjor i förskolan.

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Shutterstock

11 februari 2020

Logotyp