Vaccin till vårdpersonal mot säsongsinfluensa

Den 24 september behandlar socialnämnden bland annat ett förslag om att erbjuda personal vaccin mot säsongsinfluensa.

Eftersom den årliga säsongsinfluensan kan innebära risk för överdödlighet har länets smittskyddsläkare rekommenderat kommunerna att vaccinera vårdnära personal.

– Jag ser det som angeläget att vi skyddar både de riskgrupper vi vårdar och vår personal, säger socialnämndens ordförande Bodil Wennerbrandt Sevastik som hoppas och tror att nämnden kommer att bifalla förvaltningens förslag.

Förslaget innbär att vårdpersonal inom Luleå kommun erbjuds kostnadsfri vaccinering mot säsongsinfluensa.

Kostnaden uppskattas till cirka 300 000 kr men är svår att bedöma eftersom vaccinationen är frivillig.

– Vår förhoppning är att många av förvaltningens medarbetare tar erbjudandet, säger HR-chef Nina Lind men tillägger att det är självklart den enskilde medarbetarens val.

Ärendet behandlades i socialnämndens arbetsutskott den 10 september och beslut tas i socialnämnden den 24 september.

FAKTA

Så kan du minska risken att bli smittad av influensa

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och din mun.
  • Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka.

Så kan du undvika att smitta andra om du är sjuk

  • Tvätta händerna ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.
  • Hosta eller nys i armvecket, eller i en pappersnäsduk som du slänger i en soppåse.
  • Stanna hemma från arbetet eller skolan så länge du har feber eller känner dig sjuk.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

04 september 2020
uppdaterad 10 september 2020

Logotyp