Vad händer med Hertsöns bibliotek och fritidsgård?

Skolverksamheten har flyttat ut från Hertsöskolan, som har omfattande renoveringsbehov. Med det väcks frågan vad som händer med Hertsöns bibliotek, fritidsgård och sporthall som ligger i samma byggnad som skolan. Även i dessa lokaler har mätningar av inomhusmiljön gjorts och i nuläget väntar kommunen på provsvar.

Hertsöns bibliotek ligger i Hertsöskolan lokaler. Även här har mätningar av inomhusmiljön gjorts.

Under hösten ska Luleås politiker besluta om Hertöskolan ska renoveras eller om den ska rivas och en ny skola byggas. Även om skolverksamheten är flyttad är fortfarande Hertsöns bibliotek och fritidsgård, som båda ligger i skolans lokaler, öppna. Så även sporthallen med omklädningsrum.

– I nuläget väntar vi på en rapport av de mätningar som gjorts på biblioteket, fritidsgården och i sporthallen. Utfallet från den kommer ligga till grund för hur vi ska göra med våra verksamheter – om vi ska hitta ersättningslokaler eller stanna kvar i de gamla, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun och fortsätter:

– Om det däremot blir ett rivningsbeslut av skolan måste vi ju hitta ersättningslokaler. Men det finns inga tankar på att avsluta någon av våra verksamheter på Hertsön.

Resultat från mätningarna väntas komma under hösten.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Luleå kommun

Logotyp