"Våldet mot kvinnor tar inte julledigt"

Nätverket Män för kärlek uppmanar alla, men speciellt alla män att tänka efter lite extra inför julen och dess ledigheter. Att våga säga ifrån och ta debatten.
– Vi vet att helgerna ofta är problematiska, att familjer som har problem får det tufft med våld i nära relation. Våldet mot kvinnor tar inte julledigt och det är viktigt att fler män säger ifrån, säger Calle Norrbin, idrottsprofil och en av de aktiva i nätverket.

2017 bildades nätverket ”Män för kärlek” i Luleå efter en direkt fråga och uppmaning från kvinnojourerna och Tjejjouren.

Ett tiotal män på olika positioner bestämde sig för att försöka väcka en diskussion bland män om de problem som drabbar framförallt kvinnor, men även barn, i nära relationer som utvecklas destruktivt. Uppgiften att mer än en kvinna per dag kontaktar jourerna i Luleå förskräckte männen som tillfrågats.

Calle Norrbin, Män för Kärlek, Christina Fasth, Tjejjouren, och Nicke Nordmark, Män för Kärlek, på Jämställdhetsdagen på Vetenskapens hus.

Nätverket inledde med att i samarbete med Norrbottens Media gå ut med utmanande annonser där bland andra Luleå Hockeys Janne Sandström, Kalla Faktas Nicke Nordmark och Raised Fists Alexander Hagman manade män att ta avstånd från våld i hemmet. Efter det har man bland annat pratat i radion, på Forum för jämställdhet och i skolornas klassrum.

– Vi har valt att samarbeta mycket med Tjejjouren, att vara ett stöd för dem i mötet med killar och män. För att det de ska prata om inte flamsas bort i mötena. Det har som vi känner det fungerat bra. Vi har varit ute i gymnasieskolan och pratat om jargong och attityder, helt enkelt för att det är där det börjar. Och kan vi få en eller två att säga ifrån när snacket går snett har vi gjort skillnad. Vi tror på att jobba envetet och i vardagen med de här frågorna, säger Calle Norrbin.

Nyttjade sina yrkesroller

När nätverket startade uppmärksammades det stort i medierna.

– Vi har använt de kontakter vi själva har och de kompetenser vi besitter. Att Nicke Nordmark jobbar med ”Kalla Fakta” gjorde att Män för kärlek kunde sitta i TV4:s morgonsoffa och prata om våld i hemmet och männens ansvar att ta diskussionen och bryta gamla kulturer och strukturer, säger Ronny Olovsson, själv i kommunikationsbranschen och en av grundarna av Män för kärlek.

Han fortsätter:
– Att vara ute och prata om det här gör ju också något med en själv. Jag har varit ute i både gymnasieklasser och på träffar med fackförbund och det uppstår bra diskussioner som nog tyvärr förs alldeles för sällan. Våldet mot kvinnor är ju självklart ingen ”kvinnofråga”, det är vi män som måste börja prata mer om de underliggande faktorerna. Vad är det som gör detta möjligt?

Restaurangägaren Petter Nyberg är också engagerad i nätverket:

– Vi har alla nyttjat på våra yrkesroller och även engagerat oss via våra egna arbetsplatser för att lyfta de här frågorna. Det vi vill är att fler män gör samma sak. Alla som vill kan väcka frågan på sin arbetsplats. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och de material vi använder när vi är ute och pratar om ämnet. Vi behöver bli fler som orkar vara obekväma och starta dialogen om detta.

Nätverket finns på Facebook för de som vill gilla eller kontakta de aktiva männen i Män för kärlek.

– Alla kan göra något, så är det. Om än så bara säga ifrån i fikarummet när snacket gått över styr. Prata gärna med dina manliga vänner om det. Verkligheten är brutal och obehaglig och det är vi män som behöver aktivera oss, avslutar Calle Norrbin.

Vad kan du göra?

  • Prata med henne och fråga om allt är OK. Berätta varför du frågar. Säg att du finns där om hon vill ha hjälp.

  • Om hon indirekt bekräftar att något är jobbigt. Tipsa om kvinnojouren eller Freda-mottagningen. Be henne ringa 0920-22 22 23 eller 020-44 22 44.

  • Om du mer än anar att något är fel, visa att du vet, fråga mannen vad det är som händer.

  • Kontakta kvinnojouren själv och fråga hur du kan agera för att vara ett stöd.

  • Om du blir vittne till våld, ring polisen: 114 14.

Vad gör Luleå kommun?

Luleå kommun arbetar för att kraftigt minska mäns våld och trakasserier mot kvinnor och har tagit fram en handlingsplan med aktiviteter under 2019–2020. Läs mer här.

Personer som utsätts för våld i nära relation får möjlighet till kontakter och behandling via socialförvaltningens FREDA-mottagninglänk till annan webbplats.

Kommunen medfinansierar kvinnojouren Iris med drygt en miljon kronor för nästa år och är även medfinansiär till Tjejjouren.

I början av december var Luleå kommun en av arrangörerna till "En vecka fri från våld" som med bland annat föreläsningar, filmvisning och en ljusmanifestation satte fokus på mäns våld mot kvinnor och hur det kan förebyggas.

Text: Ronny Olovsson, Susanne Lundblom

Foto: Män för kärlek

06 december 2019

Logotyp