Vattnet tillbaka i Sörbyarna

Avbrottet i vattenförsörjningen till i Alvik, Långnäs och Ale är nu åtgärdat. Orsaken till störningen visade sig vara ett stopp eller blockering i ledningen vilket är en relativt ovanlig händelse i vattenledningsnätet. Det var en rensplugg som använts vid driftsättningen av det nya vattentornet som släppt och orsakat problemet. Kokningsrekommendationen kvarstår dock tills vattenanalyserna är klara, vilket väntas bli förmiddag måndag 19 oktober.

– Vi kunde relativt snabbt ringa in området för stoppet men exakt lokalisering och åtgärd tog längre tid och sent onsdag kväll var felet åtgärdat och vattnet kunde då flöda fritt, säger Petra Viklund, VA-chef på Luleå kommun.

Vattnet har sedan dess långsamt släppts på och alla bedöms ha återfått vatten i kranen vid midnatt onsdagnatt. När vattnet nu är tillbaka kan det vara grumligt, spola då kallvatten tills det klarnar. Koka det därefter för användning i mat och som dryck.

Kokningsrekommendationen för de berörda i Ale, Alvik och Långnäs kvarstår tills vattenkvaliteten kontrollerats.

Provtagning av kvalitén

Provtagning av vattenkvalitén kommer att göras under dagen och fram tills att provsvaren kommit rekommenderar vi för säkerhets skull att vattnet kokas innan det används till dryck, matlagning och att borsta tänderna. Nödvattentankar kommer fortsatt att finnas utställda tills att kokningsrekommendationen hävs.

Under dagen tas prover på vattenkvalitén och fram tills att provsvaren kommet kvarstår kokningsrekommendationen för de berörda hushållen i Ale, Alvik och Långnäs.

Flertal förbättringar

Under året har området haft ett antal störningar i vattenleveransen. Många av dessa har varit planerade då vi arbetar i ledningsnätet i Sörbyarna för att förstärka och förbättra leveransen på sikt. Tre flödesmätare har monterats i Kallax, Antnäs och Ersnäs. Ytterligare en monteras i Måttsund i den nya högreservoaren som uppförs.

Säkrare vattenförsörjning till Sörbyarna

Genom att bygga nya reservoarer för dricksvatten vill Luleå kommun säkra vattenleveranserna till byarna på sörsidan. Det gäller Måttsund, Antnäs, Ersnäs, Alvik-Långnäs, och Ale.

Vi bygger för stabilare leveranser

Bygget av de två reservoarerna som gjorts i Måttsund och Antnäs har utförts under 2019/2020. Anledningen till bygget av reservoarerna är att kunna försörja byarna med vatten även vid driftsavbrott eller andra störningar. Beredskap är tagen för att klara av vattenleverans medan felsökning pågår.

Reservoarerna har även till uppgift att leverera ett jämnare flöde vid den dagliga leveransen av dricksvatten.

Flödesmätarna mäter mängden vatten som passerar. De monteras för att kunna upptäcka läckor lättare. Vi kan på så sätt ringa in en eventuell läcka fortare. Vi kommer också kunna bedöma hur stort utläckage vi har i området.


Digital vattenmätaravläsning

Sommaren 2019 startade dessutom arbetet med att byta ut analoga vattenmätare till digitala. Detta ska underlätta avläsningen och ger kunden information om exakt vattenförbrukning och inte som idag en preliminär debitering.

Total ska 14 000 mätare bytas inom en sjuårsperiod och först ut är Gammelstad. Därefter följer byten i Råneå, delar av centrum, Skurholmen, Hertsön, Rutvik och Notviken.

För Sörbyarna gäller dessa bytestider:

  • Ersnäs, Antnäs och Måttsund 2022
  • Ale, Alvik och Långnäs 2023

Tanken är givetvis att alla VA kunder i Luleå ska anslutas till det digitala avläsningssystemet. Men det kommer att ta tid. Det var 1500 mätare byttes ut under 2019. Därefter ska ca 1500-2000 mätare monteras varje år fram till 2026.

Fördelarna med digitala vattenmätaravläsning är många. Det är ett smart system för både privatpersoner och oss som ledningsägare. Vi kan garantera tryggare leverans av vatten eftersom vi får ha bättre koll på utläckage i vattenledningsnätet.


Nödvattentankarna är märkta med denna bild.

Nödvattentankar

Tills dess att kokningsrekommendationen hävs finns nödvattentankarna är även förtsättnigsvis utställda på följande ställen:

  • Äldreboendet på Danelvägen 11 Alvik
  • Förskolan Alvik på Västbacken 14
  • Alviksskolan, Alviksvägen 119
  • Gamla skolan i Ale, Ale byaväg 185 A

När kokningsrekommendationerna hävs kommer information skickas ut till de som drabbades av det oplanerade avbrottet i Ale, Alvik och Långnäs,

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren

Bild: Luleå kommun

Logotyp