Vem har gjort Luleåborna friskare?

Stipendiet Årets trygghets- och folkhälsoinsats delas ut till någon som har förbättrat folkhälsan och tryggheten för Luleåborna. Vem ska få priset?

Årets trygghets- och folkhälsoinsats kommer med en prissumma på 15 000 kronor till den som har gjort Luleåborna friskare och tryggare.

Årets Trygghets- och folkhälsoinsats har de senaste åren haft fokus på arbete för barn och unga, men på grund av omständigheterna kring coronapandemin kan man nu nominera insatser för alla åldrar.

Stipendiet ska ges till någon eller några som har gjort en insats som sticker ut eller är ett långsiktigt och uthålligt arbete. Med det vill kommunen lyfta personer som förbättrat folkhälsan och tryggheten i Luleå.

Hela människan ska må bra

Att må bra handlar om att äta bra och röra på sig, men också känna trygghet, vara delaktig och ha inflytande. Det är positivt för hälsan att kunna forma sitt eget liv, navigera sig i och ta del av samhället. 2020 är ett speciellt år, så insatser kan även vara kopplade till att bryta ensamhet och isolering under coronapandemin.

Jämna ut förutsättningarna

Det ska finnas jämlika förutsättningar att ha en bra hälsa, oavsett inkomst, kön, ursprung och adress. Idag finns skillnader i hälsa mellan olika grupper och geografiska områden i Luleå. Insatserna som nomineras kan med fördel vara sådant som minskar skillnader.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Luleå kommun

Logotyp