Vitå förskola vattenskadad

Vitå förskola har drabbats av en vattenskada som bedöms omfatta stora delar av byggnaden. Den verksamhet som bedrivs i lokalen behöver därför flyttas tillfälligt. Det berör 18 barn och fem medarbetare.

– Vi har ett vattenläckage som tyvärr har spridit sig i stora delar där kök, personalrum och omklädning finns. Vi behöver öppna upp golvet för att se hela omfattningen av skadan, säger Kennet Sundqvist, förvaltare vid stadsbyggnadsförvaltningen.

Under fredagen har representanter från barn- och utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen sett över omfattningen av skadan och arbetat med att hitta möjliga ersättningslokaler.

Vitå förskola har drabbats av en vattenskada som bedöms omfatta stora delar av byggnaden. Den verksamhet som bedrivs i lokalen behöver därför flyttas tillfälligt.

Tillfällig lokal

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att åtgärder och återställning av lokalerna tar minst tre till fyra månader. Rektor vid förskolan har tillsammans med personal och skyddsombud gjort en risk- och konsekvensbedömning med anledning av att verksamheten måste lämna lokalen.

Planen är att delar av Vitåskolans lokaler tillgängliggörs för förskolan under den tid som reparationerna pågår.

– Genom den här lösningen får vårdnadshavare och barn fortsatt närhet till förskolan då skollokalen ligger i närhet till förskolan, men vissa anpassningar behöver göras, bland annat installation av skötbord säger Helena Sandlund, rektor.

Förberedelse av lokalerna

Det blir nu några hektiska dagar för berörda att organisera för flytt och ställa iordning de tillfälliga lokalerna.

– Om allt går vägen kan vi ta emot barn och vårdnadshavare i den tillfälliga lokalen i skolan i slutet av nästa vecka, säger Helena Sandlund, rektor.

På måndag håller förskolan öppet som vanligt innan stängning. På tisdag har förskolan sedan tidigare en planerad stängningsdag. De vårdnadhavare som behöver förskoleplats onsdag och torsdag kan erbjudas en sådan vid Älvens förskola i Råneå.

Förhoppningen är att Vitå förskola kan öppna i skollokalerna fredag 30 oktober.

Berörda vårdnadshavare med barn vid förskolan kommer att få aktuell lägesinformation direkt genom förskolans rektor och personal.

FAKTA

  • Vitå förskola ligger i Vitå som finns i nordöstra delen av Luleå Kommun, drygt 5 mil från Luleå centrum.
  • Förskolan består av en avdelning.

Text: Charlotte Högnelid
Foto: Luleå kommun

23 oktober 2020

Logotyp