"Eleverna ger mig positiv energi"

Susanne Dahl Liden är lärare på särskild utbildning för vuxna som finns på Vuxenutbildningen. Hon har under hela sitt liv jobbat inom särskolan och trivs med arbetet som ger eleverna ökat självförtroende.

Susanne Dahl Liden har hälsoundervisning med eleverna på särskild utbilding för vuxna. Här gör hon övningar med pinnar tillsammans med en av eleverna.

Vad är särskild utbildning för vuxna?

Särskild utbildning för vuxna är en del i Vuxenutbildningen för personer med olika funktionsvariationer. Målet är att alla ska få möjlighet att växa som individer, lära sig nya saker och möta nya människor. Det är viktigt att eleverna själva väljer kurser som de är intresserade av. De som arbetar med eleverna är speciallärare och specialpedagoger, men även vuxenutbildningens övriga ämneslärare har vissa lektioner. Det finns ävevn elever som går lärlingsutbildning via oss, bland annat inom bygg och fordon.

Susanne, hur många elever har ni?

- Just nu har vi ett 30-tal elever på vår utbildning.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

- Mitt jobb är väldigt omväxlande. Jag har lektioner i flera olika ämnen, framförallt i mindre grupper men även enskilt. Alla speciallärare och specialpedagoger på Vuxenutbildningen ingår i ett så kallat ”specteam”, vilket innebär att vi finns till för alla elever på vuxenutbildningen.

Vad är det viktigaste/bästa med ditt jobb?

- Att få vara delaktig i andra människors växande. Jag har ett jobb som jag trivs med och eleverna ger mig mycket positiv energi. Vi arbetar sedan något år tillbaka med att försöka vidareutveckla verksamheten. Bland annat har vi startat upp nya kurser inom hälsa, service och bemötande, dataundervisning och körkortsteori.

Vad är utmaningen med ditt jobb?

- Det finns många utmaningar med mitt jobb. Men den största och viktigaste utmaningen är att få våra elever att växa och få möjlighet att ta större plats i samhället. Eleven själv ska se vilken resurs hen är och alla andra ska inse vilka resurser personer med funktionsvariationer är. Vårt mål är att eleverna ska bli mer delaktiga i samhället, med ökat självförtroende ska de bli bättre på att ta för sig. Det finns en växande psykisk ohälsa hos vår elevgrupp, och vi är övertygade om att med rätt utmaningar och ett meningsfullt lärande kan vi påverka det psykiska välmående.

Vad har du jobbat med tidigare?

- Jag har arbetat hela mitt liv som lärare inom särskolan. Först i gymnasiesärskolan och sen i grundsärskolan under många år. Och nu har jag hamnat här på Vuxenutbildningen. Jag har även jobbat ett antal år som studie- och yrkesvägledare.

FAKTA

  • Namn: Susanne Dahl Liden
  • Ålder: 59
  • Bor: Luleå
  • Bästa med Luleå: Det är ganska lagom, inte för stort och inte för litet. Det enda som inte är ”lagom” är sommaren. Den är på tok för kort.
  • Intressen: Att tillbringa tid med mina barn och barnbarn samt att vistas ute i naturen.

Text: Sara Ruthberg

Bild: Tomas Bergman

25 november 2019

Logotyp