Jobbar för ungas fritid

I Luleå kommuns serie Hej medarbetare! får du möta personal inom kommunen. Den här veckan träffar vi Jenny Ekerljung, ungdomssamordnare hos Ung i Luleå.

Jenny Ekerljung, ungdomssamordnare Ung i Luleå

Hej Jenny! Vad gör en ungdomssamordnare?

Jag arbetar med ungdomsfrågor. Det innebär väldigt olika arbetsuppgifter; jag träffar och coachar ungdomar som vill genomföra projekt och handlägger ansökningar till "Pengar till kreativa arrangemang" - som vi kort brukar kalla PeKA. Men jag jobbar också mer övergripande med till exempel Barnkonventionen och hur vi kan genomföra projekt som ska möjliggöra en meningsfull fritid för Luleås unga.

Hur hamnade du på den här tjänsten?

Jag har bott i Uppsala i elva år och arbetat som rådgivare och projektledare inom bland annat kulturella och kreativa näringar, kooperation och sociala innovationer. Sen var det dags att lyssna på hjärtat och flytta hem till norr. Jag sökte jobbet som vikarierande verksamhetsledare på Navet och fick det. När det vikariatet gick ut sammanföll det med att Ung i Luleå rekryterade en vikarierande ungdomssamordnare och här är jag!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag får jobba både utåtriktat, där jag träffar unga idébärare, och mer strategiskt med att förbättra möjligheter och förutsättningar för unga. Jag trivs som allra bäst när jag får vara med och bidra till utveckling.

Hur länge har du jobbat åt Luleå kommun?

Sedan september 2019, med ett litet avbrott nu i somras.

Har du något superbra tips till Luleås unga, något du kan hjälpa dem med som de kanske inte vet om?

Ja! Förutom att unga kan vända sig till mig för att söka pengar till aktiviteter de vill göra kan de också få stöd och coachning i olika projektidéer. Det behöver inte resultera i en ansökan om pengar hos oss eller via någon annan. Det går att träffa mig även om idén inte är helt klar!

(Kolla Ung i Luleås webb för mer info om ungdomssamordningen och PeKA-pengar)länk till annan webbplats

Text: Therese Hedman

Foto: Jenny Ekerljung

14 oktober 2020

Logotyp