Karriärvägar i skolan

Kompetensutveckling och fortbildning är viktigt i Luleå kommun. Det kan Lena Heikka vittna om; under sina 20 år som anställd har hon gått från rollen som lärare inom matematik och NO till utvecklingsledare och lektor.

Lenas nyfikenhet och motivation vad gäller att utvecklas i sin profession har fått ett positivt bemötande, vilket resulterat i att hon har blivit en drivande utvecklingsledare inom Luleå kommuns skolväsende.

– Det har alltid varit på mitt egna initiativ. Man kan inte vänta på att saker och ting ska ramla i knät på en, utan man måste veta vad man vill. Lyckligtvis har jag haft stöttande och professionella ledare; oavsett om det handlat om en kortare kurs eller ett större utvecklingsarbete. En stödjande ledare är en förutsättning för att man ska kunna utvecklas, både själv och med andra.

Lena Heikka har under sina 20 år som anställd i Luleå kommun gått från rollen som lärare inom matematik och NO till utvecklingsledare och lektor; en resa som hon har stor nytta av idag.

Har alltid kunnat motivera

Lenas fokus har sällan varit att enbart utveckla sig själv. Hon har alltid kunnat motivera hur den aktuella utvecklings- eller utbildningssatsningen bidrar till arbetet och ger mervärde både för verksamheten och kollegorna.

– På många håll kan jag tänka mig att den största utmaningen för den här sortens tillväxt är att finna utrymme. Framgångsfaktorn har varit att tillsammans med kollegor och rektor organisera för tid för gemensamt arbete.

Tog filosofie licentiat-examen

Innan Lena blev utvecklingsledare hade hon en roll som matematikutvecklare. Inom ramen för den tjänsten fick hon gå en forskarutbildning, som ledde fram till en filosofie licentiat-examen inom matematik och lärande. Stöd från ledningen har varit avgörande. Förutom att kommunen beviljade utbildningen stod de också för delar av kostnaden och erbjöd Lena utrymme i sin tjänst att forska.

– Det har jag stor nytta av i min roll idag. Det har varit – och är – enormt roligt att utvecklas i sin profession och känna att arbetsgivaren tar tillvara på de kunskaper jag har. Genom att vara utvecklingsledare för grundskolan får jag använda min kompetens på ett bra sätt, avslutar hon.

FAKTA

  • I Luleå kommuns förskola till gymnasieskola finns cirka 14 000 barn och elever.
  • Totalt har barn- och utbildningsförvaltningen cirka 3 000 anställda inom för-, grund- och gymnasieskola.
  • Just nu sökes många lärare till Luleå kommuns skolor, se lediga jobb www.lulea.se/ledigajobblänk till annan webbplats

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Caroline Rönnberg

Logotyp