Snabb ingång till jobb för nyanlända

Adanech Lilato, 34, och Ahmad Barati, 21, är båda elever som gått vårdspåret, en sex veckors utbildning för nyanlända som varvats med praktik. Nu har båda fått en anställning i form av introduktionsjobb på var sitt vård- och omsorgsboende.

– Utbildningen och praktiken har lärt mig hur jobbet går till och dessutom har jag blivit bli bättre på svenska språket, det är jättebra, berättar Adanech Lilato.

Adanech kommer ursprungligen från Etiopien och Ahmad från Afghanistan, nu arbetar de på var sitt vård- och omsorgsboende i Luleå.

Eleverna på vårdspåret, totalt elva personer, kommer från Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Guinea och Somalia. Adanech kom till Sverige 2016, innan hade hon studerat i hemlandet och jobbat som kock i olika afrikanska länder. Ahmed kom till Sverige 2015 och har ett förflutet som bonde i hemlandet. Båda har läst SFI, svenska för invandrare, och praktiserat på olika jobb sedan dess. Men vad var det som lockade att söka till vårdspåret?

– Jag tycker om att hjälpa andra människor. Efter att ha fått information om projektet under SFI-utbildningen bestämde jag mig för att söka, säger Ahmad Barati.

Uppskattad praktik

Intresset för att jobba med människor delas även av Adaneh som tycker att praktiken med hjälp av handledare ute på ett vård- och omsorgsboende har varit värdefull.

– Det har varit både roligt och spännande att träffa personer med olika yrken och bakgrund, till exempel de som är specialutbildade inom demensvård, berättar hon.

– Personalen hjälper oss att förstå brukarna bättre, och många brukare är så glada och tacksamma vilket är roligt. Ibland berättar de om sina liv, en kvinna som jobbat som lärare berättade för mig om olika elever hon haft, säger Ahmad.

Monica Forsberg, områdeschef på socialförvaltningen, utbildar eleverna i bemötande och värdegrund inom äldreomsorgen.

Utbildningen och praktiken avslutades 10 maj och eleverna började därefter jobba på socialförvaltningen, ett jobb som kommer att pågå hela sommaren eller längre.

– Allt känns lättare nu eftersom vi praktiserat, blivit bättre på språk och lärt oss om kultur och socialt liv samt hur arbetet går till inom vård- och omsorg, det känns jättebra, säger Adanech.

Maria Spinnell, projektledare.

Från idé till anställning

Vårdspåret är ett samarbete mellan arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen på Luleå kommun samt Arbetsförmedlingen. Maria Spinnell arbetar med kompetensförsörjning på pensionärsservice.

– Jag började fundera kring nyanlända, deras handikapp för att få ett jobb är ofta språket. Samtidigt är behovet stort av personal som kan arbeta på vård- och omsorgsboenden, särskilt över sommaren, berättar hon.

En arbetsgrupp bildades. Arbetsförmedlingen tog fram vilka som har möjlighet att få introduktionsjobb och praktik samt ersättning under utbildningen. Kommunen har planerat, organiserat, intervjuat och gjort ett urval av intresserade personer som lägst har C- eller D-nivå på SFI. Allt gick mycket fort, bara ett par månader från idé till att vårdspåret startade.

– Många hade aldrig sett ett äldreboende tidigare, det finns inte i deras hemländer. Därför började vi med ett studiebesök på Storstigens vård- och omsorgsboende där två undersköterskor berättade om vad jobbet innebär, säger Maria Spinell, projektledare på arbetsmarknadsförvaltningen.

Intresserade och plikttrogna

Den sex veckor långa utbildningen har varit intensiv. Teori varvat med praktik kring olika områden som demens, basal omvårdnad, att vara anhörig, bemötande, palliativ vård, städ, förflyttningsteknik och praktiska saker som att koka havregrynsgröt. Handledarna på varje boende har haft en viktig roll.

Eleverna har fått prova på och känna sig för i praktiken, innan de anställs, om de passar för jobbet och vill. Kulturella skillnader ska överkommas och eleverna måste kunna ta om hand om både äldre män och kvinnor.

– De har varit vansinnigt intresserade, ställt mycket frågor, översatt saker de inte förstår och varit överlag mycket plikttrogna. Det bästa är att de inte är noviser när de kommer ut på jobb, att de fått en bra grund, säger Maria Spinnell.

I dagsläget har nio av de elva eleverna anställts på vikariat från och med 13 maj och över sommaren.

– Några har redan sagt att de ska söka till vårdutbildning. Vi hoppas att de vill fortsätta arbeta inom vård och omsorg i Luleå kommun, avslutar hon.


FAKTA

  • Vårdspåret är ett projekt med målet att nyanlända snabbare ska komma ut i jobb och att kompetensförsörjningen på vård- och omsorgsboenden ska förbättras.
  • Efter sex veckor med praktik och utbildning har målet varit att alla ska erbjudas vikariat över sommaren.
  • Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Luleå kommun.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Bo Henry Pettersson och Maria Spinnell

20 maj 2019

Logotyp