Systrar fotograferade det gamla Luleå

Systrarna Tegströms fotoateljé var den ledande i Luleå under början av 1900-talet. De fotograferade mängder av Luleåbor men tog också med sig kameran utanför studion och avbildade händelser och byggnader i staden.

Det var i september 1890 som de unga systrarna Henny och Alma Tegström öppnade sin fotoateljé i Luleå. Henny var då 18 år och Alma 27. I hushållet fanns även deras syster Agda, som var 22 år. Systrarnas firma blev den främsta bland fotografer i staden. I nästan 40 år skulle de avbilda människor,  hus och händelser i staden och på landet.

Interiör i fotoatelje

Henny Tegström & Co fotoateljé omkring år 1920. Den låg i hörnet Storgatan-Rådstugatan.

Utbildad i Stockholm

För det mesta var det Henny som stod bakom kameran, medan Alma ofta tycks ha ansvarat för retuscheringen av bilderna och Agda skötte markservicen. Henny hade utbildat sig som fotograf i Stockholm. Yrket som fotograf var ett område där det ansågs passande att även kvinnor visade framfötterna. Vid sekelskiftet var omkring en tredjedel av fotograferna i Sverige kvinnor.

Systrarnas första ateljé låg på Torggatan, en gata som inte längre finns kvar, mitt i det som nu är Stadsparken. År 1918 flyttade de till en ny lokal i samma kvarter. Den nya ateljén låg i korsningen Storgatan-Rådstugatan mitt emot nuvarande stadshuset. Mot Storgatan var ateljén försedd med ett stort och svagt sluttande fönster som släppte in mycket ljus.

Tegströms nöjde sig dock inte med att fotografera inne i ateljén utan tog ofta med kameran för att fotografera sin stad. Deras bilder berättar mycket om Luleå och dess folk under de fyra årtionden som de var verksamma.

Fyra fotoporträtt
Två flickor med hund.

Några av de många porträttbilder som gjordes hos systrarna Tegström.

Järnverksarbetare gruppbild

Arbetare vid Luleå Järnverk i Karlsvik år 1905.

Vy över stad från kyrktorn.

Vy från domkyrkan i riktning mot Skurholmsfjärden 1894. Till höger ser man Sjömanskapellet (stod klart 1889) och Stationsgatan som löper ända bort till järnvägsstationen (invigd 1888).

Barn och vuxna framför karusell

Barnens Dag 1906. Karusell i Stadsträdgården.

Folk på kaj vid ångbåt.

Kustångaren "Luleå" klar för avgång. "Luleå" trafikerade sträckan Stockholm-Luleå från 1872.  Bilden är tagen före 1911.

Folksamling framför hus med namnet Hälsan.

Sanatoriet Hälsan i Antnäs år 1908. Sanatoriet hade startats två år tidigare för att behandla lungsot. Personal, patienter och bybor på skidor har ställt upp sig för fotografen.

Hundratals glasplåter omhändertogs

Systrarna Tegström, som alla förblev ogifta, avvecklade sin firma år 1928. 1936 flyttade de till Alingsås där deras bror bodde. Här avled Henny 1943, Alma 1947 och Agda 1953. Kvar i Luleå, i ett uthus, låg de hundratals glasplåtarna från deras verksamhet. Dessa togs många år senare om hand av kronoassistenten Helmer Widlund som såg till att de blev bevarade i Luleå stadsarkiv.

Idag kan du titta på över 850 av deras fotografier i Luleå kommuns historiska bildarkivlänk till annan webbplats.
Välj "Tegström, Henny" i fältet Fotograf, klicka sedan på Sök, så kommer bilderna fram.

Läs mer i boken Systrarna Tegströms Luleå - Luleå sett genom kameraögat åren 1890–1928 av Peo Rask, Hans Granqvist, Peter Sundström, 1998.

Tre damer - systrarna Tegström

Systrarna Tegström på äldre dar. Henny och Alma till vänster och Agda till höger.

FAKTA: Kommunens historiska bildarkiv

  • Luleå kommuns stadsarkiv har cirka en miljon fotografier och negativ i sina samlingar, varav de äldsta är från 1860-talet.
  • Genom det historiska bildarkivet på webben finns nu flera av fotografierna lättillgängliga för alla kultur- och lokalhistoriskt intresserade.
  • Arbetet med att fylla på det historiska bildarkivet på webben pågår fortlöpande.
  • Här är Luleå kommuns historiska bildarkivlänk till annan webbplats

Text: Tomas Carlsson

Foto: Henny Tegström & Co, Luleå stadsarkiv

28 mars 2019

Logotyp