Både när- och fjärrundervisning efter påsklovet

Efter påsklovet kommer viss del av undervisningen i Luleå gymnasieskola fortsatt att ske via fjärrundervisning. Detta för att minska trängsel i skolan och i kollektivtrafiken under rusningstid.

– För att klara att följa rekommendationerna kommer vi ännu att ha kvar en del fjärrundervisning, så inte alla elever är i skolan samtidigt, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef.

Luleå gymnasieskola går stegvis tillbaka till närundervisning.. Målet är att alla gymnasieelever ska ha närundervisning i skolan efter första maj.

Förutsättningar styr

Den nationella rekommendationen om delvis fjärr-och distansundervisning för gymnasieskolan slutade att gälla den 1 april. Huvudmän för gymnasieskolor har fortfarande möjlighet att besluta om fjärr-eller distansundervisning om det behövs utifrån de lokala förutsättningarna. I Luleå gymnasieskola kommer återgången till närundervisning att ske stegvis.

– I dagsläget kommer vi inte att återgå till full närundervisning i gymnasiebyn, på grund av smittspridningen av covid-19. Vi kommer att öka andelen elever i skolan successivt. Fram till 30 april kommer alla elever att ha minst 60 procent av undervisningstiden i skolan. Många program kommer att ha mer tid än så i skolan, säger Eva Lindbäck.

Eleverna kan även fortsättningsvis beställa och hämta skollunch för de dagar de har fjärrundervisning.

Växelvis fjärrundervisning för att undvika trängsel

Beslutet om närundervisningen gäller från påsklovet till och med sista april om inget annat sägs. Eleverna har fått information av sin rektor om vilka dagar de ska vara i skolan och vilka dagar de ska vara hemma.

– Hemmadagarna, då eleverna har fjärrundervisning, sprids ut mellan klasserna i kvarteren för att det inte ska bli trängsel, säger Eva Lindbäck.

Nya riskbedömningar kommer att genomföras i alla gymnasiekvarter de kommande veckorna.

– Målet är att alla elever ska ha närundervisning i skolan efter första maj. Vi följer utvecklingen noga och har dialog med länets smittskyddsenhet, säger Eva Lindbäck.

Gymnasiesärskolans undervisning är helt skolförlagd.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Simon Eliasson

Logotyp