Fortfarande många smittade i Luleå

Luleå och Boden har fortfarande höga smittotal. Största ökningen i Älvsbyn under vecka 15. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 15:

 • Luleå: 6 779
 • Norrbotten: 19 521
 • Sverige: 900 138

Övrig statistik:

 • Under vecka 15 rapporteras fortsatt ökning av antalet fall jämfört vecka 14 (+ 4 %).
 • Antal smittade i länet är över riksgenomsnittet.
 • Älvsbyn hade länets högsta smittal vecka 15, men även i Piteå ökar smittan.
 • Luleå och Boden har kvar oförändrat höga smittotal.
 • Minskad smittspridning in till äldreomsorgen i länet, även om enstaka fall noteras.
 • Antalet avlidna i covid-19 minskar kraftigt.
 • Underdödlighet noteras i länet sedan mitten av februari.

En ökning av antalet fall i Norrbotten med 4 procent jämfört med vecka 14. Luleå ligger fortfarande kvar på höga smittotal. Antalet smittade i länet ligger över riksgenomsnittet.

Vaccinering inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1 och 2.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1.

Personal

 • Hittills har 1 913 personer fått dos 1, varav 854 också fått dos 2.
 • Kvarvarande personal i fas 1 (VOB och hemtjänst) samt fas 2 (LSS) erbjuds vaccin dos 1 vecka 17.
 • Personal som väntar på Pfizers vaccin dos 2 erbjuds den under vecka 18.
 • Preliminärt erbjuds personal under 65 år, som fått Astra Zenecas vaccin, dos 2 av annat vaccin under vecka 19, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det ska gå 12-15 veckor mellan doserna.
 • Personal mellan 60-64 år som tillhör riskgrupp ska boka sig via 1177.se

Vaccinering i Norrbotten

 • Till och med vecka 14 har cirka 63 100 vaccindoser getts.
 • Cirka 16 700 personer är fullvaccinerade.

Status vaccination Fas 1

 • Alla (totalt 3 369 personer) som bor på SÄBO är fullvaccinerade.
 • Alla (totalt 3 612 personer) personer med hemsjukvård samt vuxna hushållskontakter till dessa är fullvaccinerade.
 • Personer med hemtjänst, samt vuxna hushållskontakter till dessa (totalt 7 244 personer) är fullvaccinerade.

Status vaccination Fas 2

De äldsta åldersgrupperna (65+), dialyspatienter och organtransplanterade har påbörjat vaccinering.

Status vaccinleveranser

Första leveransen av Janssens vaccin har landat i Sverige. Folkhälsomyndigheten vill avvakta EMAs utredning om eventuella biverkningar innan man startar vaccinationen med detta vaccin.

Utifrån dessa förutsättningar beräknas att:

 • Totalt kommer ca 79 000 doser vaccin ha getts fram till och med vecka 15.
 • Cirka 17 000 personer kommer vara fullvaccinerade under vecka 15.

Långtidsprognos utifrån dagens leveransbesked:

 • I juni uppskattas 80.000 norrbottningar, och därmed alla över 65 år (61.000 personer), vara fullvaccinerade samt drygt 100.000 personer vaccinerade med sin första dos.
 • Alla 18 år och uppåt uppskattas vara fullvaccinerade augusti/september.Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 14

Vecka 15

Totalt smittade hittills

18 708

19521

Totalt avlidna hittills

242

246

Antal testade för Covid-19

5 275

6 155

Antal som testat positivt

1 006 (20,2 %)

1 075 (17,5 %)

Antal vaccinerade 1 dos

43 145Uppdateras

Antal vaccinerade 2 doser

16 663Uppdateras

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp