Fortsatt ökning av smittade i Luleå

Norrbotten hade 11 procent högre smittotal än riksgenomsnittet under vecka 17. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 17:

 • Luleå: 7 359
 • Norrbotten: 21 204
 • Sverige: 973 604

Övrig statistik:

 • Under vecka 17 rapporteras åter en ökning av antal fall jämfört med vecka 16 (+ 3 %).
 • Antal fall i länet är cirka 11 procent högre än riksgenomsnittet.
 • Ökning och relativt höga smittotal generellt i Piteå, Luleå och Älvsbyn.
 • I Boden diskret minskning, men fortsatt höga smittotal.
 • Antalet avlidna i covid-19 minskar kraftigt.
 • Underdödlighet noteras i länet sedan mitten av februari.

Norrbotten ligger 11 procent över riksgenomsnittet. Luleå, Piteå och Älvsbyn ligger fortfarande kvar på höga smittotal.

Den röda stapeln visar antal smittade i Luleå vecka 17. Det är alltså en fortsatt ökning från föregående vecka.

Vaccinering inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1 och 2.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1.

Personal

 • Hittills har 3 136 personalvaccinationer genomförts och drygt 1 000 medarbetare är fullvaccinerade.
 • Regionen låter nu alla i riskgrupp 18+ vaccinera sig. Personal som tillhör den gruppen bokar själv via 1177.se
 • Region Norrbotten har meddelat att alla Luleåbor 60-64 år kan boka vaccination via 1177.se Gäller även personal i Luleå kommun.

Har du frågor kring personalvaccinationer?

Kontakta Kundcenter 0920-45 30 00

Personal erbjuds vaccin

Luleå kommun kommer att erbjuda alla kommunanställda mellan 18-59 år vaccin mot covid-19. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Luleå kommun och Region Norrbotten. På så sätt kan kommunen som stor arbetsgivare stötta Region Norrbotten för att påskynda vaccinationen. Överenskommelsen ska börja gälla den 17 maj.

Läs mer om vaccineringen här.

Vaccinering i Norrbotten

Information om vaccinering från Region Norrrbotten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 16

Vecka 17

Totalt smittade hittills

20 848

21 204

Totalt avlidna hittills

247

252

Antal testade för Covid-19

6 035

6 548

Antal som testat positivt

955 (15,8 %)

962 (14,7 %)

Antal vaccinerade 1 dos

70 51780 354

Antal vaccinerade 2 doser

17 95718 152

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp