Fortsatt spridning bland unga

Främst yngre smittade, med risk för spridning till äldre och immunsvaga. Viktigt att alla med förkylningssymptom stannar hemma och att icke vaccinerade personer fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 42

 • Luleå: 9 233
 • Norrbotten: 28 173
 • Sverige: 1 165 966

Övrig statistik

 • Smittökningen i länet har avtagit något, möjligt närmande trenden för Sverige i övrigt, med minskande spridning.
 • Belastningen på slutenvården är relativt liten.
 • Utbrotten i Pajala, och även i Kiruna verkar ha slocknat.
 • Gällivare har fortsatt stor spridning bland ungdomar/i skolmiljö. Även större kluster i Luleå bland skolungdomar.
 • Arjeplog har smittade, mest i slutet kluster.
 • Många fall noteras bland ungdomar, främst kring idrotts- och fritidsaktiviteter samt i skolmiljöer. Smittspridning till mer sköra grupper (äldre och immunsvaga) riskeras.
 • Totalt 290 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan coronautbrottets början.

Ökad smittorisk under hösten

Under hösten finns på nytt risk för ökat antal covid-19 fall, vilket kan medföra vårdbehov och även dödsfall, framför allt bland de som ännu inte hunnit eller valt att inte vaccinera sig. Det är viktigt att icke immuna personer fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade.

Vad gäller när restriktonerna tagits bort?

Fortfarande gäller att man stannar hemma vid förkylningssymptom.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restriktioner inom skolan

Fortsatt gäller att barn, elever och personal, ska vara friska och symtomfria när de vistas i förskola och skola.

Läs mer om vad som gäller i skolan när restriktionerna tagits bort.

Vaccination med dos 3

Under vecka 43 kommer alla som bor på särskilda boenden för äldre inom Luleå kommun att ha fått vaccin med dos 3.

Vaccinering i Norrbotten

 • Under oktober månad beräknas alla i målgruppen 16 år och uppåt vara vaccinerade med två doser.
 • Vaccination av riskgrupper med en tredje dos pågår.
 • Vaccination av personer i åldersgruppen 12-15 år har påbörjats.

Antal vaccinerade till och med vecka 41 totalt

 • 188 604 (89,3 procent) personer har fått en dos vaccin.
 • 179 118 (84,8 procent) personer har fått två doser.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70-80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats.

Diagrammet visar totalt antal smittade i Norrbottens kommuner till och med vecka 42.

Diagrammet visar totalt antal smittade i kommunerna, per 1 000 invånare, till och med vecka 42, i jämförelse med Norrbotten och Sverige.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)Vecka 41Vecka 42

Totalt smittade hittills

27 927

28 173

Totalt avlidna hittills

289

290

Antal testade för Covid-19

3 510

3 180

Antal som testat positivt

163 (4,6 %)

173 (5,4 %)

Antal vaccinerade 1 dos

188 604 (89,3 %)

Rapporteras senare

Antal vaccinerade 2 doser

179 118 (84,8 %)

Rapporteras senare

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp