Gymnasielever erbjuds vaccination

Gymnasieelever födda 2005 eller tidigare har nu möjlighet att vaccinera sig i Luleå gymnasieby. Vaccinationen startar den 21 september för de elever som inte har påbörjat sin vaccering. Det är ett samarbete mellan Region Norrbotten och Luleå kommun.

– Vi tycker det är viktigt att underlätta för de elever som väljer att vaccinera sig, och det gör vi genom att upplåta lokal till regionens vaccinatörer, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef.

En trappa upp från gymnasieskolans bibliotek sker den frivilliga vaccinationen för elverna vid gymnasieskolan.

I förra veckan pågick ett arbete med att planera vaccinationstider och att ställa i ordning en tillfällig vaccinationslokal.

En trappa upp från gymnasieskolans bibliotek finns ett klassrum där vaccineringen kommer att ske av personal från Region Norrbotten. Klassrummet har inretts enligt de krav som finns, likt andra vaccinationslokaler, med stolar som utplacerade, skärmväggar och en avskild del för vila.

Frivillig vaccination

Vaccinationen är frivillig, de elever som är under 18 år behöver ha samtycke från vårdnadshavare. Information om hur vaccineringen kommer att gå till har skickats ut till elever och vårdnadshavare.

Har eleven redan påbörjat sin vaccination, det vill säga att den redan har tagit första sprutan, då ska eleven fortsätta sin vaccination på det stället där första sprutan togs.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Caroline Rönnberg

Logotyp