Ingen minskning - 22 nya fall i Luleå

Under vecka 33 påvisades 22 nya fall i Luleå och sammanlagt 70 i Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade totalt:

 • Luleå: 9 072
 • Norrbotten: 27 130
 • Sverige: 1 115 566

Övrig statistik

 • Luleå hade 22 nya fall under vecka 33.
 • Under vecka 33 testades 2 069 personer i Norrbotten för covid-19. 70 av dessa (3,4 procent) testades positivt.
 • Det är nu Delta-varianten av viruset som dominerar.
 • Totalt 270 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet sedan coronautbrottets början.

Nu avslutar kommunen vaccinering av personal

Sammanlagt har 9 300 doser vaccin delats ut till kommunens personal i åldrarna 18-59 år. Av alla som fått dos 1 hos kommunen är 95 procent fullvaccinerade.

De resterande 5 procent som inte kunnat ta sin andra dos av olika anledningar, till exempel medicinska- eller andra skäl, fångas upp av Kommunhälsan som förmedlar kontakt med regionen för ny vaccinationstid.

Vaccinering i Norrbotten

Vaccinering av ungdomar 16-17. Under september månad uppskattas alla norrbottningar i denna målgrupp vara vaccinerade med minst en dos. Under oktober uppskattas målgruppen vara fullvaccinerad.

Läget till och med vecka 32 totalt:

 • 175 159 personer fått en dos vaccin.
 • 121 212 personer har fått två doser.

Norrbotten ligger på samma nivå som övriga Sverige när det gälller vaccinationer.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70-80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten.länk till annan webbplats

Kiruna och Älvsbyn har flest fall i Norrbotten (per 1 000 invånare). Diagrammet visar även att Norrbotten har något fler smittade än Sverige i övrigt (per 1 000 invånare).

Antal fall i Luleå per vecka. Diagrammet visar att några fler insjuknade under vecka 33 jämfört med veckan innan.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 32

Vecka 33

Totalt smittade hittills

27 071

27 130

Totalt avlidna hittills

270

270

Antal testade för Covid-19

1 920

2 069

Antal som testat positivt

65 (3,4 %)

70 (3,4 %)

Antal vaccinerade 1 dos

175 159175 806

Antal vaccinerade 2 doser

121 212131 714

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp