Låga smittotal i Norrbotten nu

Generellt liten och spridd smitta i länet. Många restriktioner tas bort 29 september. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade totalt:

 • Luleå: 9 072 (till och med vecka 34)
 • Norrbotten: 27 201
 • Sverige: 1 133 449

Övrig statistik

 • Totalt 36 nya fall i länet.
 • Under vecka 35 testades 4 167 personer i Norrbotten för covid-19. 36 av dessa (0,9 procent) testades positivt.
 • Totalt 270 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet sedan coronautbrottets början

Ingen kommunstatisktik för vecka 35

Statistik för länets kommuner kan inte rapporteras under vecka 35 på grund av byte av rapportsystem.

Många restriktioner tas bort den 29 september

Från och med den 29 september kommer flera restriktioner med anledning av covid-19 att tas bort. Exempelvis rekommendationen om att arbeta hemifrån, begränsningarna för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, samt kravet på sittande servering på restauranger.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen har avslutat vaccinering av personal

Sammanlagt har 9 300 doser vaccin delats ut till kommunens personal i åldrarna 18-59 år. Av alla som fått dos 1 hos kommunen är 95 procent fullvaccinerade.

Vaccinering i Norrbotten

Vaccinering av ungdomar 16-17. Under september månad uppskattas alla norrbottningar i denna målgrupp vara vaccinerade med minst en dos. Under oktober uppskattas målgruppen vara fullvaccinerad.

Läget till och med vecka 35 totalt:

 • 177 117 (87,1 procent) personer fått en dos vaccin.
 • 141 588 (69,6 procent) personer har fått två doser.

Norrbotten ligger på samma nivå som övriga Sverige när det gälller vaccinationer.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70-80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten.länk till annan webbplats
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 34

Vecka 35

Totalt smittade hittills

27 153

27 153

Totalt avlidna hittills

270

270

Antal testade för Covid-19

3 219

4 167

Antal som testat positivt

13 (0,7 %)

36 (0,9 %)

Antal vaccinerade 1 dos

177 117 (87,1 %)uppdateras senare

Antal vaccinerade 2 doser

141 588 (69,6 %)uppdateras senare

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp