Många unga bland de smittade

Smittspridning främst bland yngre ovaccinerade, mest i samband med idrotts- och fritidsaktiviteter samt i skolmiljöer. Viktigt att alla med förkylningssymptom stannar hemma och att icke vaccinerade personer fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 41

 • Luleå: 9 183
 • Norrbotten: 27 927
 • Sverige: 1 161 933

Övrig statistik

 • Smittan är fortfarande något högre i Norrbotten jämfört Sverige i stort, dock en liten minskning under vecka 41 jämfört med föregående vecka.
 • Minskande nivå i Pajala och Kiruna men fortsatt relativt höga tal kan noteras.
 • Relativt många smittade även i Gällivare och Övertorneå, främst i kluster snarare än samhällsspridning.
 • Många fall noteras bland ungdomar, främst kring idrotts- och fritidsaktiviteter samt i skolmiljöer.
 • Totalt 289 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan coronautbrottets början.

Ökad smittorisk under hösten

Under hösten finns på nytt risk för ökat antal covid-19 fall, vilket kan medföra vårdbehov och även dödsfall, framför allt bland de som ännu inte hunnit eller valt att inte vaccinera sig. Det är viktigt att icke immuna personer fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade.

Vad gäller när restriktonerna tagits bort?

Fortfarande gäller att man stannar hemma vid förkylningssymptom.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restriktioner inom skolan

Fortsatt gäller att barn, elever och personal, ska vara friska och symtomfria när de vistas i förskola och skola.

Läs mer om vad som gäller i skolan när restriktionerna tagits bort.

Vaccinering i Norrbotten

 • Högre antal dubbelvaccinerade av alla åldersgrupper i Norrbotten jämfört med riket.
 • Under oktober månad beräknas alla i målgruppen 16 år och uppåt vara vaccinerade med två doser.
 • Vaccination av riskgrupper med en tredje dos pågår.
 • Vaccination av personer i åldersgruppen 12-15 år nu under planering, preliminärt uppstart i månadsskiftet oktober/november.

Antal vaccinerade till och med vecka 41 totalt

 • 188 604 (89,3 procent) personer har fått en dos vaccin.
 • 179 118 (84,8 procent) personer har fått två doser.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70-80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats.

Diagrammet visar totalt antal smittade i Norrbottens kommuner till och med vecka 41.

Diagrammet visar totalt antal smittade i kommunerna, per 1 000 invånare, till och med vecka 41, i jämförelse med Norrbotten och Sverige.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)Vecka 40Vecka 41

Totalt smittade hittills

27 664

27 927

Totalt avlidna hittills

281

289

Antal testade för Covid-19

3 467

3 510

Antal som testat positivt

205 (5,9 %)

163 (4,6 %)

Antal vaccinerade 1 dos

187 875 (89 %)

188 604 (89,3 %)

Antal vaccinerade 2 doser

178 319 (84,5 %)

179 118 (84,8 %)

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp