Norrbotten ökar – Sverige minskar

Norrbotten har 52 nya fall och visar en ökning jämfört med Sverige i övrigt, som visar en minskning. Viktigt att alla med förkylningssymptom stannar hemma och att icke vaccinerade personer fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 40

 • Luleå: 9 159
 • Norrbotten: 27 832
 • Sverige: 1 157 822

Övrig statistik

 • Norrbotten har 52 nya fall och är snart dubbelt över nivån för resten av riket.
 • Minskande, men fortsatt höga smittotal i Pajala.
 • Kiruna har ökning, främst hos yngre och föräldrar till dessa.
 • Kiruna och Pajala tillsammans har 57 procent av länets fall.
 • Tornedalen och Malmfälten tillsammans har 80 procent av länets fall.
 • I Gällivare finns ett utbrott inom äldreomsorgen.
 • Totalt 281 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan coronautbrottets början.

Ökad smittorisk under hösten

Under hösten finns på nytt risk för ökat antal covid-19 fall, vilket kan medföra vårdbehov och även dödsfall, framför allt bland de som ännu inte hunnit eller valt att inte vaccinera sig. Det är viktigt att icke immuna personer fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade.

Vad gäller när restriktonerna tagits bort?

Från och med den 29 september har flera restriktioner med anledning av covid-19 tagits bort. Exempelvis rekommendationen om att arbeta hemifrån, begränsningarna för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, samt kravet på sittande servering på restauranger.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restriktioner inom skolan

Fortsatt gäller att barn, elever och personal, ska vara friska och symtomfria när de vistas i förskola och skola.

Läs mer om vad som gäller i skolan när restriktionerna tagits bort.

Kommunen har avslutat vaccinering av personal

Sammanlagt har 9 300 doser vaccin delats ut till kommunens personal i åldrarna 18-59 år. Av alla som fått dos 1 hos kommunen är 95 procent fullvaccinerade.

Vaccinering i Norrbotten

 • Högre antal dubbelvaccinerade av alla åldersgrupper i Norrbotten jämfört med riket.
 • Under oktober månad beräknas alla i målgruppen 16 år och uppåt vara vaccinerade med två doser.
 • Vaccination av riskgrupper med en tredje dos pågår.
 • Vaccination av personer i åldersgruppen 12-15 år nu under planering, preliminärt uppstart i månadsskiftet oktober/november.

Rapport av antal vaccinerade för vecka 39 och 40 är försenad.

Antal vaccinerade till och med vecka 38 totalt

 • 186.806 (88,5 procent) personer har fått en dos vaccin.
 • 174.357 (82,6 procent) personer har fått två doser.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70-80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats.

Diagrammet visar totalt antal smittade i Norrbottens kommuner till och med vecka 40.

Diagrammet visar totalt antal smittade i kommunerna, per 1 000 invånare, till och med vecka 40, i jämförelse med Norrbotten och Sverige.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)Vecka 39Vecka 40

Totalt smittade hittills

27 664

27 832

Totalt avlidna hittills

281

281

Antal testade för Covid-19

3 356

3 467

Antal som testat positivt

45 (1,3 %)

205 (5,9 %)

Antal vaccinerade 1 dos

-

187 875 (89 %)

Antal vaccinerade 2 doser

-

178 319 (84,5 %)

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp