Nya rekommendationer mot smittspridning

Folkhälsomyndigheten inför nya rekommendationer med start 8 december. Till exempel att hålla avstånd i offentliga miljöer. Icke vaccinerade personer ska fortsätta att leva restriktivt och särskilt undvika kontakter med personer som är 70 år och äldre. Alla med förkylningssymptom stannar hemma.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 48

 • Luleå: 9 484
 • Norrbotten: 28 984
 • Sverige: 1 212 145

Övrig statistik

 • Inga fall av mutationen Omikron har hittills konstaterats i länet.
 • Smittalen i Norrbotten för vecka 48 är 62 procent lägre jämfört med riksgenomsnittet.
 • Belastningen på slutenvården är liten.
 • Haparanda har åter igen en liten ökning av antal smittade.
 • Kiruna, Boden och Piteå är på gul nivå, övriga Norrbottenskommuner är på grön nivå.
 • Vårdbehov har uppkommit även för personer i yngre åldrar.
 • Totalt 295 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan coronautbrottets början.
 • Provtagningen har ökat väsentligt efter justering i, och förenkling av, provtagningsrekommendationerna.

Nya åtgärder mot smittspridning med start 8 december 2021 

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

Läs om övriga rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya regler för smitta i hemmet

 • Du betraktas som misstänkt smittad om någon i ditt hushåll, vid provtagning, har konstaterats med covid-19.
 • Det betyder att du inte ska gå till jobbet under sju dagar från din hushållskontakts provtagningsdatum.
 • Dessutom ska du själv provta dig fem dagar efter din hushållskontakts provtagningsdatum.

Läs mer på Region Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning för antikroppar

Under tiden vaccination mot covid-19 pågår kommer testning för att avgöra om en person har antikroppar att pausas. Orsaken är att personalen från testningen behövs för att kunna vaccinera fler.

Vaccination med dos 3

Alla äldre på vård- och omsorgsboenden samt inom hemsjukvården har nu fått dos 3.

Vaccinering i Norrbotten

 • Under oktober månad beräknas alla i målgruppen 16 år och uppåt vara vaccinerade med två doser.
 • Vaccination av riskgrupper med en tredje dos pågår.
 • Vaccination av personer i åldersgruppen 12-15 år pågår.

Antal vaccinerade till och med vecka 47 totalt

 • 196 763 (89 %) personer har fått en dos vaccin.
 • 189 316 (85 %) personer har fått två doser.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70-80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats.

Diagrammet visar totalt antal smittade i Norrbottens kommuner till och med vecka 48.

Diagrammet visar totalt antal smittade i kommunerna, per 1 000 invånare, till och med vecka 48 i jämförelse med Norrbotten och Sverige.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)Vecka 47Vecka 48

Totalt smittade hittills

28 893

28 984

Totalt avlidna hittills

294

295

Antal testade för Covid-19

4 616

5 167

Antal som testat positivt

118 (2,6 %)

138 (2,7 %)

Antal vaccinerade 1 dos

196 763 (89 %)

Redovisas senare

Antal vaccinerade 2 doser

189 316 (85 %)

Redovisas senare

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp